Początek strony

Wydział Środowiska

Data utworzenia: 27 maja 2020, 15:41

Data aktualizacji: 8 września 2021, 10:56

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (20),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera zasoby: - liczba gospodarstw i rodzaj segregacji - odebrane odpady komunalne - odpady komunalne ulegające biodegradacji - odpady komunalne - zagospodarowanie - odpady wytwarzane na...
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2021, 04:57
Zasób zawiera kolumny: * rok * nazwa punktu * ulica * kod pocztowy * miejscowość * odpady_zebrane_w_punkcie - oznacza odpady odebrane w stacjonarnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych...
Dane
Data udostępnienia: 6 września 2021, 04:57
W zbiorze znajdują się zasoby dot. decyzji, kart, zezwoleń, zaświadczeń wydanych przez Wydział Środowiska.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 maja 2021, 12:19
Zasób zawiera informacje o wydanych kartach wędkarskich, kartach łowiectwa podwodnego, zawieszkach pies w wielkim mieście, zezwoleniach na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, zezwoleniach na utrzymywanie...
Dane
Data udostępnienia: 19 maja 2021, 12:19
Zbiór zawiera zasoby dotyczące działalności schroniska "Ciapkowo" w Gdyni.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 maja 2021, 07:59
Zasób zawiera informacje: - liczba zwierząt na 31 grudnia - jakie zwierzę i skąd - zwierzęta przyjęte do schroniska w danym roku - zwierzęta oddane właścicielom w danym roku - zwierzęta poddane...
Dane
Data udostępnienia: 6 maja 2021, 07:59
Dane
Data udostępnienia: 6 maja 2021, 07:55
Dane
Data udostępnienia: 6 maja 2021, 07:55
Zasób zawiera kolumny: * rok * rodzaj_odpadow * laczna_masa_odpadow_odebranych - oznacza odpady odebrane od właścicieli nieruchomości [tony] * laczna_masa_odpadow_poddanych_recyklingowi - oznacza...
Dane
Data udostępnienia: 4 grudnia 2020, 13:05
Dane
Data udostępnienia: 4 grudnia 2020, 06:52
Zasób zawiera kolumny: * rok * niesegregowane_odpady_komunalne_kod_20_03_01 - oznacza niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (o kodzie 20 03 01) [tony] * szklo - oznacza odpady zebrane z selektywnej...
Dane
Data udostępnienia: 4 grudnia 2020, 06:47
Zasób zawiera kolumny: * rok * niesegr_odp_kom_kod_ 20_03_01_przek_do_wszystkich_inst - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (o kodzie 20 03 01) przekazane łącznie do wszystkich instalacji...
Dane
Data udostępnienia: 4 grudnia 2020, 06:46
Zasób zawiera kolumny: * rok * odpady komunalne z frakcjami przekazane do EKODOLINY - oznacza komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie przekazane do EKO DOLINY [tony] * odpady z...
Dane
Data udostępnienia: 4 grudnia 2020, 06:42
Dane
Data udostępnienia: 4 grudnia 2020, 06:42
Dane
Data udostępnienia: 4 grudnia 2020, 06:41
Dane
Data udostępnienia: 4 grudnia 2020, 06:41
Zasób zawiera kolumny: * rok * rodzaj zabudowy * gospodarstwo domowe zbiórka selektywna * gospodarstwo domowe zbiórka nieselektywna - od 01.01.2020 r. wszyscy mają obowiązek segregacji odpadów
Dane
Data udostępnienia: 4 grudnia 2020, 06:38
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 maja 2020, 13:44
##Sektory: * sektor_1 - (I) Redłowo, Orłowo, Mały Kack * sektor_2 - (II) Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa * sektor_3 - (III) Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze św. Maksymiliana * sektor_4 - (IV) Leszczynki,
Dane
Data udostępnienia: 27 maja 2020, 13:44