Początek strony

Zarząd Komunikacji Miejskiej

Data utworzenia: 23 listopada 2020, 10:02

Data aktualizacji: 8 września 2021, 10:56

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (22),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera zasób * tabor w podziale na operatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 lipca 2021, 10:59
Zasób zawiera kolumny: * rok * przedsiębiorstwo * rodzaj przedsiębiorstwa * autobusy standardowe * autobusy przegubowe * trolejbusy standardowe * trolejbusy przegubowe * trolejbusy zabytkowe *...
Dane
Data udostępnienia: 6 lipca 2021, 10:59
Zbiór zawiera dane w ujęciu rocznym od 2017 roku.
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 czerwca 2021, 11:28
Zasób zawiera kolumny: * rok * skontrolowane pojazdy * kontrolerzy * wystawione opłaty dodatkowe do zapłacenia gotówkowo * wystawione opłaty dodatkowe do zapłacenia bezgotówkowo * opłaty dodatkowe...
Dane
Data udostępnienia: 9 czerwca 2021, 11:28
Zawiera zasoby: - układ komunikacyjny - przewozy pasażerów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2020, 14:58
Zasób zawiera kolumny: * długość tras autobusowych w granicach miasta - podana w km * długość tras trolejbusowych w granicach miasta - podana w km * długość linii autobusowych w granicach miasta...
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 14:58
Zasób zawiera kolumny: * rok * pasażerowie autobusów * pasażerowie trojelbusów
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 14:58
Zawiera zasoby: - petycje - wnioski o dostęp do informacji publicznej - postępowania nadzorcze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2020, 14:51
Dane prezentowane są w ujęciu rocznym.
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 14:51
Zasób zawiera kolumny: * wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej * wnioski o uzyskanie informacji przetworzonej * decyzje odmowa udzielania informacji publicznej * decyzje umorzenie...
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 14:50
Dane są prezentowane w ujęciu rocznym, dotyczą petycji od osób fizycznych i podmiotów.
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 14:50
Zbiór zawiera zasoby: - wpływy ZKM - wydatki ZKM - przychody z biletów - zaplanowane i zrealizowane wydatki wraz z dopłatami - zrealizowane zadania inwestycyjne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2020, 14:48
Zasób zawiera kolumny: * rok * paragraf * nazwa zadania inwestycyjnego * zaplanowane wydatki [zł] * wykonane wydatki [zł]
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 14:48
Zasób zawiera kolumny: * rok * zaplanowane wydatki * zakup usług przewozowych * zakup usług obcych * utrzymanie przystanków * modernizacja taboru * pozostałe koszty organizatora * wydatki na...
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 14:47
Zasób zawiera kolumny: * rok * rozdział * paragraf * nazwa paragrafu * zaplanowane obciążenia [zł] * wykonane obciążenia [zł]
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 14:47
Zasób zawiera kolumny: * rok * paragraf * nazwa paragrafu * zaplanowane przychody [zł] * wykonane przychody [zł]
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 14:46
Zasób zawiera kolumny: * rok * rodzaj biletu * przychody [zł]
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 09:02
Zawiera zasoby: - w podziale na gminy - w podziale na operatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2020, 06:56
Zasób zawiera kolumny: * rok * przedsiębiorstwo * rodzaj przedsiębiorstwa * plan autobusy - wozokm * wykonanie autobusy - wozokm * plan trolejbusy - wozokm * wykonanie trolejbusy- wozokm
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 06:56
Zawiera kolumny: * rok * gmina * plan autobusy [wozokm] * wykonanie autobusy [wozokm] * plan trolejbusy [wozokm] * wykonanie trolejbusy [wozokm]
Dane
Data udostępnienia: 25 listopada 2020, 06:56