Początek strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data utworzenia: 6 kwietnia 2021, 10:20

Data aktualizacji: 25 września 2021, 03:00

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (41),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera zasoby: * decyzje ustalające prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego * gdynianie, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku * osoby, którym przyznano świadczenia * rodziny,
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 03:21
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba wydanych decyzji ustalających prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 03:21
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * korzystający z powodu ubóstwa * korzystający z powodu bezdomności * korzystający z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa * korzystający z powodu bezrobocia ...
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 03:15
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba osób korzystająca z zasiłku stałego * liczba osób korzystająca z zasiłku specjalnego * liczba osób korzystająca z zasiłku celowego * liczba osób korzystająca...
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 03:14
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba osób, którym przyznano świadczenia ! Uwaga: świadczenia zostały przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę,
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 03:09
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba rodzin, którym udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 03:04
Zbiór zawiera zasoby: * kontakty o charakterze ogólnym i informacyjnym * nowo zarejestrowane rodziny w systemie wsparcia społecznego z powodu pandemii * wydane interwencyjne pakiety żywnościowe ...
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 03:01
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba zgłoszeń o charakterze interwencyjnym
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 03:01
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba nowo zarejestrowanych rodzin w systemie wsparcia społecznego z powodu pandemii
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 02:59
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba kontaktów o charakterze ogólnym i informacyjnym
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 02:56
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * wydane pakiety z innego powodu niż kwarantanna COVID-19 * wydane pakiety z powodu kwarantanny COVID-19
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 02:52
Zbiór zawiera zasoby: * rodziny objęte asystą ustawową * rodziny objęte intensywną pracą socjalną
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 02:48
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba rodzin objęta intensywną pracą socjalną
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 02:48
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba rodzin objętych asystą ustawową
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 02:46
Zbiór zawiera zasoby: * osoby przebywające w ponadgminnych schroniskach dla osób bezdomnych * osoby w kryzysie mieszkaniowym w procesie deinstytucjonalizacji w ramach Planu Utrecht
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 02:31
Zasób zawiera kolumny: * rok * liczba osób w kryzysie mieszkaniowym w procesie deinstytucjonalizacji w ramach Planu Utrecht
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 02:31
Dane
Data udostępnienia: 1 października 2021, 02:26
Zbiór zawiera zasób: * wszczęte procedury "Niebieska karta"
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 września 2021, 02:44
Zasób zawiera kolumny: * półrocze * liczba wszczętych procedur "Niebieska karta"
Dane
Data udostępnienia: 29 września 2021, 02:44
Zbiór zawiera zasoby: * rodziny objęte poradnictwem specjalistycznym * osoby skonsultowane i zdiagnozowane w zakresie FASD
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 września 2021, 02:34