Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (1139),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Prezentujemy pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej...
Słowa kluczowe:komisja lekarska ZUS, ZUS, orzecznictwo lekarskie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 12:01
Orzeczenia Komisji Lekarskich ZUS wydane w 2018 roku  
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Dane statystyczno - finansowe za I półrocze 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2019 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Orzeczenia Komisji Lekarskich ZUS wydane w 2017 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Orzeczenia Komisji Lekarskich ZUS wydane w 2019 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Informacja o sytuacji finansowej FUS w I półroczu 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Prezentujemy pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej...
Słowa kluczowe:komisja lekarska ZUS, ZUS, orzecznictwo lekarskie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 11:35
Prezentujemy pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej...
Słowa kluczowe:komisja lekarska ZUS, ZUS, orzecznictwo lekarskie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 11:29
Początek pierwszego półrocza 2020 r. to okres, w którym dynamika przychodów FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu rok do roku wykazywała tendencję wzrostową. Pokazywały to dane za styczeń,
Słowa kluczowe:ZUS, zakład ubezpieczeń społecznych, fus
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 09:57
Dane przedstawiają zestawienie liczby osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS według wieku i płci - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2020
Dane przedstawiają liczbę osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS (niewypłacane w zbiegu z rentą rodzinną) według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2020
Zbiór danych zawiera informacje dotyczące liczby osób pobierających renty socjalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według: - wieku i płci, - sposobu pobierania świadczenia. Dane...
Słowa kluczowe:ZUS, świadczenia pieniężne, zakład ubezpieczeń społecznych, renta socjalna, system ubezpieczeń społecznych, renta
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2020, 10:34
Dane przedstawiają wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Struktura emerytur pomostowych według wysokości świadczenia - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Dane przedstawiają wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Osoby pobierające emeryturę pomostową wg wieku i płci - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Dane przedstawiają wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020