Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (1127) Zbiory danych (118) Dane (1009)
Sortuj według:
Dane przedstawiają zestawienie liczby osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS według wieku i płci - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2020
Dane przedstawiają liczbę osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS (niewypłacane w zbiegu z rentą rodzinną) według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2020
Zbiór danych zawiera informacje dotyczące liczby osób pobierających renty socjalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według: - wieku i płci, - sposobu pobierania świadczenia. Dane...
Słowa kluczowe:renta socjalna, system ubezpieczeń społecznych, świadczenia pieniężne, zakład ubezpieczeń społecznych, renta, ZUS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2020, 10:34
Dane przedstawiają wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Dane przedstawiają wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich w II kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Dane przedstawiają wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Dane przedstawiają wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich w IV kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Dane przedstawiają wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w I kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Dane przedstawiają wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Struktura emerytur pomostowych według wysokości świadczenia - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Osoby pobierające emeryturę pomostową według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Dane przedstawiają wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich w I kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Dane przedstawiają wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich w III kwartale 2019 roku według województw. 
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Osoby pobierające emeryturę pomostową wg wieku i płci - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Zbiór danych zawiera informacje dotyczące: - wyników kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy według województw, - wyniki wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw. Dane prezentowane...
Słowa kluczowe:niezdolność do pracy, system ubezpieczeń społecznych, kontrola zwolnień, zwolnienia lekarskie, zakład ubezpieczeń społecznych, ZUS, czasowa niezdolność do pracy, czasowa niezdolność do pracy. kontrola prawidłowości
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 kwietnia 2020, 11:50
Zestawienia zawierają informacje dotyczące liczby osób pobierających emerytury pomostowe - stan w grudniu 2018 r.
Słowa kluczowe:emerytury pomostowe, zakład ubezpieczeń społecznych, ZUS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 kwietnia 2020, 09:39
Zbiór danych zawiera informacje dotyczące: 1. liczby osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według płci i województw w okresie I - III kwartał 2019 roku, 2. liczby dni i kwoty...
Słowa kluczowe:fundusz ubezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń społecznych, fus, świadczenia, absencja chorobowa, zakład ubezpieczeń społecznych, zasiłek, ZUS, absencja, czasowa niezdolność do pracy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 kwietnia 2020, 13:06
Liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej po osobach prowadzących działalność gospodarczą wypłacanej przez ZUS - wg wieku i płci - ogółem - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 27 kwietnia 2020
Dane przedstawiają zestawienie liczby dni i wysokości wypłat zasiłków i świadczeń krótkoterminowych według wybranych grup ubezpieczonych w I kwartale 2019 roku.
Dane
Dane na dzień: 27 kwietnia 2020
Dane przedstawiają zestawienie liczby dni i wysokości wypłat zasiłków i świadczeń krótkoterminowych według wybranych grup ubezpieczonych w II kwartale 2019 roku.
Dane
Dane na dzień: 27 kwietnia 2020