Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (1142),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej. Poprawiła się również sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec pierwszego półrocza...
Słowa kluczowe: ZUS, fus
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 10:36
Stabilna sytuacja FUS to wynik poprawiającej się sytuacji gospodarczej. – Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2021 roku, mimo że nadal pod wpływem pandemii COVID-19, była zdecydowanie...
Dane
Dane na dzień: 21 września 2021
Dane statystyczno - finansowe 
Dane
Dane na dzień: 21 września 2021
Opracowanie zawiera informacje o liczbie osób ubezpieczonych oraz o wybranych świadczeniach pieniężnych. W opracowaniu uwzględniono emerytury i renty z ustaw: o emeryturach i rentach z FUS, o emeryturach...
Słowa kluczowe: świadczenia pieniężne, świadczenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 czerwca 2021, 12:59
Opracowanie zawiera informacje o liczbie osób ubezpieczonych oraz o wybranych świadczeniach pieniężnych. W opracowaniu uwzględniono emerytury i renty z ustaw :o emeryturach i rentach z FUS, o emeryturach...
Dane
Dane na dzień: 28 czerwca 2021
Prezentujemy pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej...
Słowa kluczowe: ZUS, orzecznictwo lekarskie, komisja lekarska ZUS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 12:01
Orzeczenia Komisji Lekarskich ZUS wydane w 2019 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2019 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Prezentujemy pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej...
Słowa kluczowe: ZUS, orzecznictwo lekarskie, komisja lekarska ZUS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 11:35
Orzeczenia Komisji Lekarskich ZUS wydane w 2018 roku  
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Prezentujemy pierwszorazowe i ponowne orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczenia w sprawie renty socjalnej...
Słowa kluczowe: ZUS, orzecznictwo lekarskie, komisja lekarska ZUS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 11:29
Orzeczenia Komisji Lekarskich ZUS wydane w 2017 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Początek pierwszego półrocza 2020 r. to okres, w którym dynamika przychodów FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu rok do roku wykazywała tendencję wzrostową. Pokazywały to dane za styczeń,
Słowa kluczowe: zakład ubezpieczeń społecznych, ZUS, fus
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2020, 09:57
Dane statystyczno - finansowe za I półrocze 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Informacja o sytuacji finansowej FUS w I półroczu 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 27 listopada 2020
Zbiór danych zawiera informacje dotyczące liczby osób pobierających renty socjalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według: - wieku i płci, - sposobu pobierania świadczenia. Dane...
Słowa kluczowe: zakład ubezpieczeń społecznych, ZUS, renta, system ubezpieczeń społecznych, świadczenia pieniężne, renta socjalna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2020, 10:34
Dane przedstawiają liczbę osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS (niewypłacane w zbiegu z rentą rodzinną) według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2020
Dane przedstawiają zestawienie liczby osób pobierających renty socjalne wypłacane przez ZUS według wieku i płci - stan w grudniu 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2020