Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (98),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Statystyki przewozów pasażerskich
Słowa kluczowe: transport kolejowy, UTK, przewozy pasażerskie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lipca 2020, 10:01
Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w 2019 r..
Dane
Dane na dzień: 3 lipca 2020
Przewozy towarowe
Słowa kluczowe: UTK, przewozy towarowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 lipca 2020, 08:31
Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 3 lipca 2020
Przewozy intermodalne
Słowa kluczowe: UTK, przewozy intermodalne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 lipca 2020, 13:21
Liczba TEU w przewozach intermodalnych w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 2 lipca 2020
Punktualność przewozów pasażerskich w 2019 r..
Dane
Dane na dzień: 2 lipca 2020
Sprawozdania publikowane na podstawie art. 15b. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).
Słowa kluczowe: UTK, bezpieczeństwo, sprawozdanie, rynek transportu kolejowego, rynek kolejowy, bezpieczeństwo ruchu kolejowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2020, 11:57
Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Liczba pasażerów w 2019 r..
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Praca przewozowa w 2019 r..
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Praca eksploatacyjna w 2019 r..
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Punktualność stacje w 2019 r..
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Wykonana praca przewozowa w przewozach intermodalnych w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Udziały przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Udziały przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Punktualność przewozów towarowych w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Przewieziona masa w przewozach intermodalnych w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Przewieziona masa ładunków w 2019 r..
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020