Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (34),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska wraz z danymi teleadresowymi
Słowa kluczowe: dane teleadresowe, ochrona środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2019, 10:14
Lista regionalnych dyrekcji ochrony środowiska zawierający dane teleadresowe jednostek
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2019
Wykaz inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt występujących na terenie Polski
Słowa kluczowe: GDOŚ, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ochrona środowiska, zwierzęta, rośliny, inwazyjne gatunki obce
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 grudnia 2019, 11:05
Usługa WFS dotycząca występowania inwazyjnych gatunków obcych w środowisku przyrodniczym w Polsce
Dane
Dane na dzień: 30 grudnia 2019
Usługa WMS dotycząca występowania inwazyjnych gatunków obcych w środowisku przyrodniczym w Polsce.
Dane
Dane na dzień: 30 grudnia 2019
Lista inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt występujących na terenie Polski
Dane
Dane na dzień: 30 grudnia 2019
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania...
Słowa kluczowe: środowisko, GDOŚ, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, EMAS, rejestr EMAS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2019, 13:21
Rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie...
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
System centralny rejestr form ochrony przyrody (CRFOP) pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie danych o formach ochrony przyrody znajdujących się na terenie Polski, które są zbierane w centralnym rejestrze...
Słowa kluczowe: środowisko, GDOŚ, natura 2000, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, przyroda, park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny, formy ochrony
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2019, 13:08
Dane o zespołach przyrodniczo-krajobrazowych znajdujących się na terenie Polski, które są zbierane w centralnym rejestrze form ochrony przyrody - stan na dzień 30 września 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Dane o stanowiskach dokumentacyjnych znajdujących się na terenie Polski, które są zbierane w centralnym rejestrze form ochrony przyrody - stan na dzień 30 września 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Dane o obszarach Natura 2000 znajdujących się na terenie Polski, które są zbierane w centralnym rejestrze form ochrony przyrody - stan na dzień 30 września 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Dane o rezerwatach przyrody znajdujących się na terenie Polski, które są zbierane w centralnym rejestrze form ochrony przyrody - stan na dzień 30 września 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Dane o obszarach chronionego krajobrazu znajdujących się na terenie Polski, które są zbierane w centralnym rejestrze form ochrony przyrody - stan na dzień 30 września 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Dane o parkach krajobrazowych znajdujących się na terenie Polski, które są zbierane w centralnym rejestrze form ochrony przyrody - stan na dzień 30 września 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Dane o parkach narodowych znajdujących się na terenie Polski, które są zbierane w centralnym rejestrze form ochrony przyrody - stan na dzień 30 września 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Wykaz ogrodów botanicznych i ich lokalizacja oraz dane podmiotów prowadzących i dane kontaktowe
Słowa kluczowe: środowisko, GDOŚ, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ogrody botaniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2019, 11:24
Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 75 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Słowa kluczowe: środowisko, GDOŚ, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ośrodki rehabilitacji zwierząt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 kwietnia 2018, 13:24
Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt i ich lokalizacja oraz dane podmiotów prowadzących i dane kontaktowe
Dane
Dane na dzień: 3 kwietnia 2018