Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (239),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Siedziby i obszary właściwości wszystkich sądów powszechnych w Polsce określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów...
Słowa kluczowe: sądy, sądownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 lutego 2021, 15:55
Dane teleadresowe sądów (stan na luty 2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 22 lutego 2021
Lista sądów powszechnych
Dane
Dane na dzień: 1 stycznia 2021
Właściwość sądów powszechnych
Dane
Dane na dzień: 1 stycznia 2021
Struktura sądów powszechnych.
Dane
Dane na dzień: 1 stycznia 2021
Na podstawie art. 19e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, do Repozytorium Dokumentów Finansowych można bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty, a także zgłosić...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, przez portal S24 można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Na podstawie Art. 626 z ind 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, notariusz, komornik sądowy oraz naczelnik urzędu skarbowego składają wnioski o wpis w księdze wieczystej...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Na podstawie art. 19e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, do Repozytorium Dokumentów Finansowych można bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty, a także zgłosić...
Słowa kluczowe: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, Sprawozdania Finansowe, Repozytorium Dokumentów Finansowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 11:45
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, przez portal S24 można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
Słowa kluczowe: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, s24, Rejestracja Spółek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 11:43
Na podstawie Art. 626 z ind 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, notariusz, komornik sądowy oraz naczelnik urzędu skarbowego składają wnioski o wpis w księdze wieczystej...
Słowa kluczowe: Księgi Wieczyste, elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, postępowanie wieczystoksięgowe, epw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 11:41
Wpisy KRS publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w  latach 2013-2019
Dane
Dane na dzień: 18 czerwca 2020
Wykaz spraw dotyczących publikacji ogłoszeń i obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dane
Dane na dzień: 18 czerwca 2020
Wykaz spraw dotyczących publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dane
Dane na dzień: 18 czerwca 2020
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest publikowany na podstawie  Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1997 r. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...
Słowa kluczowe: Monitor Sądowy i Gospodarczy, MSiG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2020, 06:16
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest publikowany na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1997 r. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...
Słowa kluczowe: Monitor Sądowy i Gospodarczy, MSiG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2020, 06:14
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest publikowany na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1997 r. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...
Słowa kluczowe: Monitor Sądowy i Gospodarczy, MSiG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2020, 06:10
Rejestr Zastawów prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Słowa kluczowe: RZ, Rejestr Zastawów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2019, 12:13
Księgi Wieczyste prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1986 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Słowa kluczowe: Księgi Wieczyste, kw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2019, 12:12
Krajowy Rejestr Sądowy jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Słowa kluczowe: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2019, 12:09