Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (233) Zbiory danych (55) Dane (178)
Sortuj według:
Wpisy KRS publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w  latach 2013-2019
Dane
Dane na dzień: 18 czerwca 2020
Wykaz spraw dotyczących publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dane
Dane na dzień: 18 czerwca 2020
Wykaz spraw dotyczących publikacji ogłoszeń i obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dane
Dane na dzień: 18 czerwca 2020
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest publikowany na podstawie  Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1997 r. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...
Słowa kluczowe:Monitor Sądowy i Gospodarczy, MSiG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2020, 06:16
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest publikowany na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1997 r. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...
Słowa kluczowe:Monitor Sądowy i Gospodarczy, MSiG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2020, 06:14
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest publikowany na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1997 r. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...
Słowa kluczowe:Monitor Sądowy i Gospodarczy, MSiG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2020, 06:10
Rejestr Zastawów prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Słowa kluczowe:Rejestr Zastawów, RZ
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2019, 12:13
Księgi Wieczyste prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1986 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Słowa kluczowe:kw, Księgi Wieczyste
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2019, 12:12
Krajowy Rejestr Sądowy jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Słowa kluczowe:Krajowy Rejestr Sądowy, KRS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2019, 12:09
Krajowy Rejestr Sądowy jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2019
Rejestr Zastawów prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2019
Księgi Wieczyste prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1986 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2019
Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku,
Słowa kluczowe:handel ludźmi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:10
Prawomocnie skazani dorośli z oskarżenia publicznego na podstawie art. 190a § 1–3  Kodeksu karnego (stalking) w latach 2011–2018
Słowa kluczowe:prawomocne skazania, stalking, art. 190a kk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:10
Dane statystyczne na temat kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia wolności orzeczone w sądach pierwszej instancji i prawomocnie w latach 1946 - 2018 przygotowane na podstawie...
Słowa kluczowe:dożywotnie pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:02
Ułaskawienia w latach 1989 - 2018 oraz w I półroczu 2019 roku - zestawienia prezentuja dane pozyskiwane za pośrednictwem sprawozdań MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
Słowa kluczowe:ułaskawienie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 18:53
Leczenie alkoholowe - stan wykazu ALK w latach 2000-2018 i w I półroczu 2019 roku - zestawienie przedstaia dane gromadzone za pośrednictwem sprawozdań MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich
Słowa kluczowe:leczenie alkoholowe, wykaz ALK
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 18:42
Dane statystyczne dotyczące liczby spraw dotyczących orzeczenia alimentów, z uwzględnieniem podmiotów, z powództwa których zostały orzeczone oraz wysokości zasądzonych alimentów. Dane pozyskiwane na podstawie...
Słowa kluczowe:alimenty, wysokość alimentów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 18:36
Dane statystyczne prezentujące informacje na temat osób dorosłych osądzonych w I instancji, w tym skazanych, rodzaju orzeczonej kary, umorzeń, uniewinnień, które pozyskiwane są na podstawie sprawozdań...
Słowa kluczowe:osądzenia, skazania, I instancja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 18:22
Zestawienie dotyczy liczby osób doroslych skazanych prawomocnie, w tym recydywistów, z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary
Słowa kluczowe:recydywiści, skazani recydywiści
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 18:21