Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (16) Zbiory danych (8) Dane (8)
Sortuj według:
Zbór zawiera dane Lokalnych Organizacji Turystycznych w Polsce
Słowa kluczowe:turystyka, LOT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 21:36
Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 20:13
Zbiór zawiera dane Regionalnych Organizacji Turystycznych
Słowa kluczowe:turystyka, ROT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 10:59
Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok w układzie zadaniowym w części 20 i 40 za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 roku
Słowa kluczowe:sprawozdanie, turystyka, polska organizacja turystyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 07:57
Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w roku 2018.
Słowa kluczowe:promocja, turystyka, plan działania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 07:17
Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku.
Słowa kluczowe:sprawozdanie, turystyka, polska organizacja turystyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 06:57
Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w latach 2017-2018.
Słowa kluczowe:promocja, turystyka, polska organizacja turystyczna, plan działania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 02:19
Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w roku 2018.
Dane
Dane na dzień: 17 stycznia 2018
Dane teleadresowe LOT-ów
Dane
Dane na dzień: 28 sierpnia 2017
Dane
Dane na dzień: 28 sierpnia 2017
Dane teleadresowe Regionalnych Organizacji Turystycznych w Polsce.
Dane
Dane na dzień: 28 sierpnia 2017
Słowa kluczowe:turystyka, informacja turystyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 sierpnia 2017, 14:53
Dane teleadresowe punktów i centrów IT, stan na dzień 3 sierpnia 2017.
Dane
Dane na dzień: 8 sierpnia 2017
Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku
Dane
Dane na dzień: 12 czerwca 2017
Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok w układzie zadaniowym w części 20 i 40 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
Dane
Dane na dzień: 27 marca 2017
Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w latach 2017-2018.
Dane
Dane na dzień: 27 marca 2017