Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (416) Zbiory danych (4) Dane (412)
Sortuj według:
Dane zawierają informacje o stanie kadrowym Policji za lata 2014 - 2019 na temat m.in. stanu zatrudnienia wg garnizonów, jednostek, korpusów, stażu, wieku i wykształcenia funkcjonariuszy.
Słowa kluczowe:stan kadrowy, stan etatowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2020, 08:23
01.08.2020 - POLICJANCI - STAN ETATOWY WG SŁUŻB - układ nr 2
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - PRACOWNICY POLICJI - STAN ETATOWY I STAN ZATRUDNIENIA WG SŁUŻB W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - PRACOWNICY POLICJI - STAN ETATOWY I STAN ZATRUDNIENIA - WG GARNIZONÓW
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - PRACOWNICY POLICJI - STAN ETATOWY I STAN ZATRUDNIENIA - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - Przyjęcia, zwolnienia w kolejnych miesiącach lat 2019 oraz 2020
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH GARNIZONACH POLICJI
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - POLICJANCI - STANOWISKA FINANSOWANE PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE - układ nr 2
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - LICZBA REWIRÓW, KIEROWNIKÓW REWIRÓW, REJONÓW I ZESPOŁÓW DZIELNICOWYCH  
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - PRACOWNICY POLICJI - ETAT I ZATRUDNIENIE
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - Kobiety w Policji
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - STAN KADROWY
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - POLICJANCI - STAN ETATOWY I STAN ZATRUDNIENIA WG KORPUSÓW - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - ETAT I ZATRUDNIENIE POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ PATROLOWO-INTERWENCYJNĄ, DZIELNICOWYCH, WYWIADOWCZĄ (PREWENCJI), KONWOJOWĄ I W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH...
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - POLICJANCI - STAN ZATRUDNIENIA WG SŁUŻB - układ nr 2
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - POLICJANCI - STAN ETATOWY I ZATRUDNIENIA WG KORPUSÓW - układ nr 1
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - POLICJANCI - GLOBALNY STAN  ZATRUDNIENIA WEDŁUG STAŻU  SŁUŻBY, WIEKU I  WYKSZTAŁCENIA
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE - UJĘCIE KADROWE
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - POLICJANCI - STAN ETATOWY WG SŁUŻB - układ nr 1
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020
01.08.2020 - POLICJANCI - STAN ZATRUDNIENIA WG SŁUŻB - układ nr 1
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2020