Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (707),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane zawierają informacje o stanie kadrowym Policji za lata 2014 - 2020 na temat m.in. stanu zatrudnienia wg garnizonów, jednostek, korpusów, stażu, wieku i wykształcenia funkcjonariuszy.
Słowa kluczowe: stan kadrowy, stan etatowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lipca 2021, 11:18
1.07.2021 - DANE KADROWE
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - PRACOWNICY POLICJI - STAN ETATOWY I STAN ZATRUDNIENIA WG SŁUŻB W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - PRACOWNICY POLICJI - STAN ETATOWY I STAN ZATRUDNIENIA - WG GARNIZONÓW
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - PRACOWNICY POLICJI - STAN ETATOWY I STAN ZATRUDNIENIA - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - PRACOWNICY POLICJI - ETAT I ZATRUDNIENIE
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - Kobiety w Policji
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - LICZBA REWIRÓW, KIEROWNIKÓW REWIRÓW, REJONÓW I ZESPOŁÓW DZIELNICOWYCH  
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - ETAT I ZATRUDNIENIE POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ PATROLOWO-INTERWENCYJNĄ, DZIELNICOWYCH, WYWIADOWCZĄ (PREWENCJI), KONWOJOWĄ I W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W...
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - POLICJANCI - STANOWISKA FINANSOWANE PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE - układ nr 2
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - POLICJANCI - STANOWISKA FINANSOWANE PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE - układ nr 1
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - POLICJANCI - GLOBALNY STAN  ZATRUDNIENIA WEDŁUG STAŻU  SŁUŻBY, WIEKU I  WYKSZTAŁCENIA
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - ODDZIAŁY PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNE PODODDZIAŁY PREWENCJI POLICJI - ETAT I ZATRUDNIENIE
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH GARNIZONACH POLICJI
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - POLICJANCI - STAN ETATOWY I ZATRUDNIENIA WG KORPUSÓW - układ nr 1
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - POLICJANCI - STAN ZATRUDNIENIA WG SŁUŻB - układ nr 2
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - POLICJANCI - STAN ETATOWY WG SŁUŻB - układ nr 2
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - POLICJANCI - STAN ZATRUDNIENIA WG SŁUŻB - układ nr 1
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - POLICJANCI - STAN ETATOWY WG SŁUŻB - układ nr 1
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021
1.07.2021 - POLICJANCI - STAN ETATOWY I STAN ZATRUDNIENIA WG SŁUŻB I KORPUSÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI
Dane
Dane na dzień: 1 lipca 2021