Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (15),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe:rejestr ośrodków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2020, 12:59
turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe:rejestr organizatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2020, 12:53
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
Słowa kluczowe:organizacja, pożytek publiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 20:33
Dane teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Słowa kluczowe:baza teleadresowa, ofiary, przemoc, rodzina, korekcyjno edukacyjnych, ośrodek, wsparcie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 09:55
Dane
Dane na dzień: 19 maja 2015