Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (26),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR.
Słowa kluczowe: oddział, partner, KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 03:00
Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR
Dane
Dane na dzień: 18 października 2021
Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
Słowa kluczowe: Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr Żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 03:00
Zbiór zawiera plik CSV z danymi instytucji dostępnymi w Rejestrze Żłobków
Dane
Dane na dzień: 18 października 2021
Baza w której znajdują się wszystkie przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, społeczne, baza danych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 sierpnia 2021, 07:28
Baza przedsiębiorstw Społecznych
Dane
Dane na dzień: 24 sierpnia 2021
Baza przedsiębiorstw Społecznych
Dane
Dane na dzień: 24 sierpnia 2021
turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe: rejestr organizatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 sierpnia 2021, 07:02
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 24 sierpnia 2021
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe: rejestr ośrodków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 sierpnia 2021, 06:50
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 24 sierpnia 2021
Instrukcja API- SI KDR
Słowa kluczowe: API KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 08:53
Instrukcja API- SI KDR
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2021
Zintegrowany System Monitorowania Ekonomii Społecznej- dane statystyczne
Słowa kluczowe: ekonomia, społeczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 kwietnia 2021, 06:41
Zintegrowany System Monitorowania Ekonomii Społecznej - dane statystyczne
Dane
Dane na dzień: 26 kwietnia 2021
Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Słowa kluczowe: Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 lutego 2021, 14:08
Zasób zawiera plik CSV z danymi instytucji wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Dane
Dane na dzień: 22 lutego 2021
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Dane teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Słowa kluczowe: rodzina, przemoc, wsparcie, ośrodek, baza teleadresowa, ofiary, korekcyjno edukacyjnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 listopada 2017, 09:17