Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (87) Zbiory danych (14) Dane (73)
Sortuj według:
Zbiór zawiera pliki CSV z danymi teleadresowymi wojewódzkich urzędów pracy
Dane
Dane na dzień: 25 października 2020
Zbiór zawiera pliki CSV z danymi teleadresowymi powiatowych urzędów pracy
Dane
Dane na dzień: 25 października 2020
Bezrobotni, oferty pracy oraz mierniki stosowane w monitoringu w I półroczu 2020 roku według elementarnych grup zawodów
Dane
Dane na dzień: 23 października 2020
Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce. Informacja sygnalna za I półrocze 2020 roku
Dane
Dane na dzień: 23 października 2020
Aplikacja zawiera wyniki monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych realizowanego przez Publiczne Służby Zatrudnienia. Stanowi źródło informacji o poziomie bezrobocia i popycie na pracę według różnych...
Słowa kluczowe:pup, wup, mpips, zawody, zawody nadwyżkowe, zawody deficytowe, mz, psz, mrpips
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 05:59
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe:rejestr ośrodków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2020, 12:59
turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe:rejestr organizatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2020, 12:53
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Dane
Dane na dzień: 22 września 2020
Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce. Informacja sygnalna za II półrocze 2019 roku
Dane
Dane na dzień: 9 marca 2020
Bezrobotni, oferty pracy oraz mierniki stosowane w monitoringu w I półroczu 2019 roku według elementarnych grup zawodów
Dane
Dane na dzień: 9 marca 2020
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie instytucji szkoleniowych można realizować...
Słowa kluczowe:wup, instytucje szkoleniowe, ris, mpips, stor, standard API
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2019, 11:52
Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie agencji zatrudnienia...
Słowa kluczowe:wup, mpips, agencja zatrudnienia, podmiot prowadzący agencję zatrudnienia, kraz, stor, standard API
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2019, 11:38
Specyfikacja usługi udostępniającej informacje o instytucjach szkoleniowych z RIS (OpenAPI 3_0)
Dane
Dane na dzień: 11 grudnia 2019
Warunki udostępniania informacji o instytucjach szkoleniowych z RIS
Dane
Dane na dzień: 11 grudnia 2019
Specyfikacja usługi udostępniającej informacje o podmiotach prowadzących agencje zatrudnienia z KRAZ (OpenAPI 3_0)
Dane
Dane na dzień: 11 grudnia 2019