Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (259) Zbiory danych (11) Dane (248)
Sortuj według:
Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje danymi sprawozdawczymi przekazywanymi przez podmioty lecznicze. Stanowią one między innymi podstawę do rozliczania świadczeń zdrowotnych. Przekazany w ramach wyzwania...
Słowa kluczowe:zdrowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, nfz, ochrona zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:09
API Statystyki NFZ - Leki w Chemioterapii API Statystyki NFZ – Leki w Chemioterapii obejmuje statystyki dotyczące liczby pacjentów i wartości refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu...
Słowa kluczowe:statystyka, chemioterapia, leki w chemioterapii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:50
API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych API Statystyki NFZ – Leki w Programach Lekowych obejmuje statystyki wartości refundacji leków w programach lekowych w podziale na: substancje czynne,
Słowa kluczowe:statystyka, nfz, leki, programy lekowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:50
API Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna API Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna obejmuje ilości opakowań i wartości leków refundowanych przez NFZ w podziale na: produkty lecznicze, grupy ATC i obszary...
Słowa kluczowe:statystyka, leki, leki refundowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:48
Informator o Terminach Leczenia Informator o Terminach Leczenia jest zbiorem danych znajdującym się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia. Obejmuje informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (procedury...
Słowa kluczowe:terminy leczenia, api terminy leczenia, itl, api itl, termin, wolny termin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:38
API Umowy NFZ API UmowyNFZ – obejmujący informacje o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ od 2008 roku, o których mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach...
Słowa kluczowe:świadczenia medyczne, umowy, świadczeniodawcy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 listopada 2019, 21:25
Informacja o wystąpieniu pierwszorazowego udaru niedokrwiennego w analizowanym przedziale czasowym (2 lata). Szczegóły w zasobie "Dokumentacja zbioru danych".
Dane
Dane na dzień: 9 października 2019
Tabela zawiera informacjena temat świadczeń udzielonych pacjentom z tabeli "Informacja o wystąpieniu pierwszorazowego udaru niedokrwiennego". Szczegóły w zasobie "Dokumentacja zbioru danych".
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Plik tekstowy zawierający opis poszczególnych plików w zakresie ich struktury oraz słownik najważniejszych pojęć.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Zbiór danych zawiera informacje na temat zrealizowanych recept na leki refundowane przez pacjentów ze zbioru "Informacja o wystąpieniu pierwszorazowego udaru niedokrwiennego". Szczegóły w zasobie "Dokumentacja...
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Tabela zawierająca informacje o wykonanych procedurach medycznych (zaszyfrowane kody wg. klasyfikacji ICD-9). Szczegóły w zasobie "Dokumentacja zbioru danych".
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Tabela zawiera informacje na temat sprawozdanych rozpoznań według klasyfikacji ICD-10 na rzecz pacjentów ze zbioru "Informacja o wystąpieniu pierwszorazowego udaru niedokrwiennego". Kody rozpoznań zostały...
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Zasób zawiera informacje na temat wieku, płci oraz powiatu zameldowania pacjenta.  Szczegóły w zasobie "Dokumentacja zbioru danych".
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem...
Słowa kluczowe:zdrowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, nfz, leki, leki refundowane, refundacja, świadczenia zdrowotne, finansowanie świadczeń, ean, ubezpieczenie zdrowotne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 01:34
Plan finansowy Narodowego Funduszu zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Słowa kluczowe:zdrowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, nfz, ubezpieczenie zdrowotne, ochrona zdrowia, budżet, finanse, plan finansowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 01:26
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Słowa kluczowe:zdrowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, nfz, leki, leki refundowane, refundacja, świadczenia zdrowotne, finansowanie świadczeń, ubezpieczenie zdrowotne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 08:08
Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych.
Słowa kluczowe:nfz, icd-9, klasyfikacja, procedury medyczne, świadczenia medyczne, sprawozdawczość, jgp, słownik
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 04:28
Link do API
Dane
Dane na dzień: 19 sierpnia 2019
Link do API
Dane
Dane na dzień: 19 sierpnia 2019
Link do dokumentacji
Dane
Dane na dzień: 3 czerwca 2019