Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (259),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.
Dane
Dane na dzień: 21 kwietnia 2021
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.
Słowa kluczowe: klasyfikacja, KŚT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 09:53
Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207,
Słowa kluczowe: klasyfikacja, PKWiU, wyroby i usługi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 08:04
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia...
Słowa kluczowe: klasyfikacja, PKWiU 2015, wyroby i usługi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 07:41
Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności...
Dane
Dane na dzień: 9 kwietnia 2021
Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów...
Dane
Dane na dzień: 9 kwietnia 2021
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Dane
Dane na dzień: 9 kwietnia 2021
Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów...
Dane
Dane na dzień: 9 kwietnia 2021
Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności...
Dane
Dane na dzień: 9 kwietnia 2021
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe,
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, trwanie życia, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 10:42
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon...
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 10:09
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe: rejestr, podmioty, REGON
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 kwietnia 2021, 09:30
Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1995 roku
Dane
Dane na dzień: 26 marca 2021
Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku
Dane
Dane na dzień: 26 marca 2021
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 marca 2021, 07:57
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 marca 2021, 07:46
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Słowa kluczowe: turystyka, noclegi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 marca 2021, 22:09
Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku
Dane
Dane na dzień: 25 marca 2021
Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Dane
Dane na dzień: 25 marca 2021
Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku
Dane
Dane na dzień: 25 marca 2021