Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (275),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Prezentowane są dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans. Dla przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym dla przedsiębiorstw z przewagą...
Słowa kluczowe: koszty, aktywa, inwestycje, przedsiębiorstwa niefinansowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 września 2021, 00:39
Wybrane wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
Dane
Dane na dzień: 25 września 2021
Definicja: Turysta - Osoba podróżująca do głównego miejsca docelowego znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym służbowym, wypoczynkowym...
Słowa kluczowe: turystyka, noclegi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 23:33
Definicja: Turysta - Osoba podróżująca do głównego miejsca docelowego znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym służbowym, wypoczynkowym...
Dane
Dane na dzień: 25 września 2021
Definicja: Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych - Liczba osób (turystów) pomnożona przez liczbę dni (nocy) ich pobytu. Turysta - Osoba podróżująca do głównego miejsca docelowego...
Dane
Dane na dzień: 25 września 2021
Definicja: Turysta - Osoba podróżująca do głównego miejsca docelowego znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym służbowym, wypoczynkowym...
Dane
Dane na dzień: 25 września 2021
Definicja: Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych - Liczba osób (turystów) pomnożona przez liczbę dni (nocy) ich pobytu. Turysta - Osoba podróżująca do głównego miejsca docelowego...
Dane
Dane na dzień: 25 września 2021
Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. ...
Słowa kluczowe: wynagrodzenia, zatrudnienie, przeciętne zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, gospodarka narodowa, sektor przedsiębiorstw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 21:42
Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. ...
Dane
Dane na dzień: 24 września 2021
Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. ...
Dane
Dane na dzień: 24 września 2021
Dane miesięczne oraz dane kwartalne dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są wyrównane sezonowo i dniami roboczymi.
Dane
Dane na dzień: 24 września 2021
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe: rejestr, podmioty, REGON
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 września 2021, 13:01
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Dane
Dane na dzień: 10 września 2021
Definicje: Wskaźnik obrazujący zmiany cen bazowych w przemyśle tj. w czterech sekcjach wg PKD 2007: "Górnictwo i wydobywanie", "Przetwórstwo przemysłowe", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
Słowa kluczowe: wskaźniki cen, produkcja sprzedana, ceny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2021, 05:08
Definicje: Wskaźnik obrazujący zmiany cen bazowych w przemyśle tj. w czterech sekcjach wg PKD 2007: "Górnictwo i wydobywanie", "Przetwórstwo przemysłowe", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2021
Definicje: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów...
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2021, 05:02
Definicje: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów...
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2021
Definicje: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów...
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2021
Definicje: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów...
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2021, 04:52
Definicje: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów...
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2021