Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (285),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe: rejestr, podmioty, REGON
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 lipca 2021, 10:30
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Dane
Dane na dzień: 14 lipca 2021
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon...
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 07:41
Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie...
Dane
Dane na dzień: 5 lipca 2021
Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie...
Dane
Dane na dzień: 5 lipca 2021
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe,
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, trwanie życia, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 07:36
Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności...
Dane
Dane na dzień: 5 lipca 2021
Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności...
Dane
Dane na dzień: 5 lipca 2021
Sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, liczba jednostek dominujących najwyższego szczebla, udział jednostek dominujących nawyższego szczebla w ogóle...
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa niefinansowe, jednostki zagraniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 21:42
Przedsiębiorstwa posiadające jednostkę zagraniczną - metadane strukturalne
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Przedsiębiorstwa posiadające jednostkę zagraniczną - metadane definicyjne
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Przedsiębiorstwa posiadające jednostkę zagraniczną
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Przedsiębiorstwa posiadające jednostkę zagraniczną
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Jednostki zagraniczne - metadane strukturalne
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Jednostki zagraniczne - metadane definicyjne
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Jednostki zagraniczne
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Jednostki zagraniczne
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Jednostki dominujące najwyższego szczebla w Polsce - metadane strukturalne
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Jednostki dominujące najwyższego szczebla w Polsce - metadane definicyjne
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Jednostki dominujące najwyższego szczebla w Polsce
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021