Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (252),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zapadalność na odrę na 100 tys. ludności 2010-2018
Dane
Dane na dzień: 20 stycznia 2021
Udział zaszczepionych dzieci i młodzieży w danej grupie wieku posiadających karty uodpornienia 2010-2018
Dane
Dane na dzień: 20 stycznia 2021
Definicje: Dane dotyczące szczepień ochronnych informują o odsetku dzieci i młodzieży, które w konkretnym roku podlegały szczepieniom (zgodnie z kalendarzem szczepień) i zostały uodpornione na wybraną...
Słowa kluczowe:szczepienia dzieci, szczepienia młodzieży, szczepienia podstawowe, szczepienia pierwotne, szczepienie przypominające, szczepienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 09:02
Gruźlica, Kiła Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Gruźlica to choroba zakaźna, powodowana przez zakażenie prątkami gruźlicy. Kiła to choroba weneryczna przenoszona drogą płciową wywoływana...
Słowa kluczowe:zachorowania, kiła, odra, gruźlica, choroba weneryczna, choroba zakaźna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 08:19
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon...
Słowa kluczowe:urodzenia, zgony, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 stycznia 2021, 17:21
Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata
Dane
Dane na dzień: 19 stycznia 2021
Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1995 roku
Dane
Dane na dzień: 18 stycznia 2021
Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku
Dane
Dane na dzień: 18 stycznia 2021
Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku
Dane
Dane na dzień: 18 stycznia 2021
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe:inflacja, wskaźniki cen, ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 stycznia 2021, 09:33
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe:inflacja, wskaźniki cen, ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 stycznia 2021, 08:41
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe:inflacja, wskaźniki cen, ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 stycznia 2021, 08:08
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe:rejestr, REGON, podmioty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 stycznia 2021, 15:00
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2020
Dane
Dane na dzień: 12 stycznia 2021
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r., w statystyce,
Słowa kluczowe:klasyfikacja, PKWiU 2015
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 stycznia 2021, 14:00
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej...
Słowa kluczowe:klasyfikacja, PKOB, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 stycznia 2021, 13:55
Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca...
Słowa kluczowe:ruch graniczny, przekroczenia granicy, wydatki Polaków za granicą, wydatki cudzoziemców w Polsce
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 stycznia 2021, 12:19
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw – dane kwartalne wyrównane sezonowo
Dane
Dane na dzień: 4 stycznia 2021
Przeciętne zatrudnienie wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw – dane kwartalne wyrównane sezonowo
Dane
Dane na dzień: 4 stycznia 2021
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – dane miesięczne wyrównane sezonowo
Dane
Dane na dzień: 4 stycznia 2021