Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (270) Zbiory danych (90) Dane (180)
Sortuj według:
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON
Dane
Dane na dzień: 26 października 2020
System KTS
Dane
Dane na dzień: 26 października 2020
System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) to przyjęty na potrzeby baz danych i systemów informatycznych statystyki publicznej jednolity wykaz kodów i nazw jednostek zasadniczego...
Słowa kluczowe:KTS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 października 2020, 07:56
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe:rejestr, REGON, podmioty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 października 2020, 07:28
Krajowa Platforma Raportująca - SDG
Dane
Dane na dzień: 23 października 2020
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe:wskaźniki zrównoważonego rozwoju, sdg, cele zrównoważonego rozwoju
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca...
Słowa kluczowe:ruch graniczny, przekroczenia granicy, wydatki Polaków za granicą, wydatki cudzoziemców w Polsce
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 10:42
Gruźlica, Kiła Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Gruźlica to choroba zakaźna, powodowana przez zakażenie prątkami gruźlicy. Kiła to choroba weneryczna przenoszona drogą płciową wywoływana...
Słowa kluczowe:zachorowania, kiła, odra, gruźlica, choroba weneryczna, choroba zakaźna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 września 2020, 14:41
Zapadalność na odrę na 100 tys, ludności 2010-2018
Dane
Dane na dzień: 25 września 2020
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Słowa kluczowe:turystyka, noclegi
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2020, 21:30
Dane
Dane na dzień: 24 września 2020
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw - dane kwartalne.
Dane
Dane na dzień: 24 września 2020
Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2015-2018 - tablice
Dane
Dane na dzień: 24 września 2020
Ochrona środowiska 2019 - tablice
Dane
Dane na dzień: 24 września 2020
Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Dane
Dane na dzień: 24 września 2020
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - dane miesięczne.
Dane
Dane na dzień: 24 września 2020
Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2015-2018
Dane
Dane na dzień: 24 września 2020
 Noclegi udzielone turystom (krajowym i zagranicznym) w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Dane
Dane na dzień: 24 września 2020