Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (559),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe: ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 maja 2021, 07:33
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Zestaw danych...
Dane
Dane na dzień: 10 maja 2021
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu.  Zestaw danych...
Dane
Dane na dzień: 10 maja 2021
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Zestaw danych...
Dane
Dane na dzień: 10 maja 2021
Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych publikujemy wykaz stron internetowych oraz wykaz...
Słowa kluczowe: strony internetowe, podmioty publiczne, adresy internetowe, aplikacje mobilne, dostępność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 maja 2021, 04:59
Publikacja wykazu stron internetowych podmiotów publicznych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Znaki...
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
Lista zasobów danych publicznych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) udostępnionych na portalu Otwarte Dane dane.gov.pl.
Słowa kluczowe: otwarte dane, zasoby, dane, dane publiczne, CRIP, centralne repozytorium informacji publicznej, open data
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 maja 2021, 04:47
Raport zawiera wszystkie zbiory i zasoby udostępnione przez instytucje na portalu Otwarte Dane - serwisie internetowym Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. Raport jest w formacie CSV, który...
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
Uprawnienia do kierowania pojazdami w roku 2019  i 2020 wg płci i wieku
Słowa kluczowe: Uprawnienia do kierowania pojazdami
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 kwietnia 2021, 10:39
Uprawnienia do kierowania pojazdami luty 2021
Dane
Dane na dzień: 28 kwietnia 2021
Uprawnienia do kierowania pojazdami styczeń 2021
Dane
Dane na dzień: 28 kwietnia 2021
Prawa jazdy w podziale na wiek i płeć
Słowa kluczowe: prawa jazdy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 kwietnia 2021, 10:37
Nowe prawa jazdy wg płci i wieku II 2021
Dane
Dane na dzień: 28 kwietnia 2021
Nowe prawa jazdy wg płci i wieku I 2021
Dane
Dane na dzień: 28 kwietnia 2021
Statystyka przedstawia liczbę pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski w kolejnych latach w podziale na rodzaje pojazdów.
Słowa kluczowe: pojazdy, zarejestrowane, I rejestracja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 kwietnia 2021, 11:02
Pojazdy wg rodzajów w 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 19 kwietnia 2021
Pojazdy wg rodzajów w 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 19 kwietnia 2021
Statystyka przedstawia liczbę zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski pojazdów w kolejnych latach w podziale na województwa, w których zostały zarejestrowane.
Słowa kluczowe: pojazdy, zarejestrowane, I rejestracja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 kwietnia 2021, 10:54
Pojazdy wg województw w 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 19 kwietnia 2021
Pojazdy wg województw w 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 19 kwietnia 2021