Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (111) Zbiory danych (15) Dane (96)
Sortuj według:
Rejestr zawierający informacje o osobach, które uzyskały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Zestawienie zawiera imię i nazwisko geodety, imię ojca oraz daty uzyskania uprawnień...
Słowa kluczowe:rejestr, geodeta, uprawnienia zawodowe, prace geodezyjne, kartografia, geodezja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 13:03
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
Dane
Dane na dzień: 7 października 2020
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
Dane
Dane na dzień: 15 września 2020
Wykazy pól powierzchni: a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, c) jednostek ewidencyjnych.  
Słowa kluczowe:pola powierzchni, jednostki ewidencyjne, powiaty, gminy, województwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 12:33
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
Dane
Dane na dzień: 23 czerwca 2020
Wykazy pól powierzchni geodezyjnych: a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,   - województw   - powiatów   -
Dane
Dane na dzień: 1 stycznia 2020
Zbiór publikuje dane ewidencji gruntów i budynków pochodzące z zasobów powiatowych. Prezentacja zbioru opiera się o usługę WMS (Web Map Service) KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) zgodną ze standardem...
Słowa kluczowe:api, XML, GML, CP, działki katastralne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 listopada 2019, 14:07
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) zawiera nazwy urzędowe, zestandaryzowane i niestandaryzowane miejscowości i obiektów fizjograficznych wraz z atrybutami i lokalizacją określoną za pomocą punktów. PRNG...
Słowa kluczowe:nazwa geograficzna, miejscowości, obiekty fizjograficzne, obiekt wodny, GUGiK, CODGiK
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:51
Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów...
Słowa kluczowe:nazwy miejscowości, nazwa geograficzna, INSPIRE, XML, GML, nazwy obiektów fizjograficznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 13:31
Usługa przeglądania danych Web Map Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania...
Dane
Dane na dzień: 25 listopada 2019
Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki...
Słowa kluczowe:adres, XML, GML, punkt adresowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 11:13
PRG - jednostki administracyjne: obręby ewidencyjne; gminy; jednostki ewidencyjne; powiaty; województwa; Państwo PRG - granice specjalne: obszar działania szefa obrony cywilnej województwa; reda; urząd...
Słowa kluczowe:adres, granice, geodezja, geoportal, numeracja adresowa, jednostki administracyjne, granice specjalne, wykaz pól powierzchni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 10:42
W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone i dostępne są informacje i dane dotyczące obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...
Słowa kluczowe:mapa, transport, nazwa geograficzna, podział administracyjny, pokrycie terenu, hydrografia, ogólnogeograficzny, geoportal
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 10:32
Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski...
Słowa kluczowe:INSPIRE, XML, jednostki administracyjne, AU, GML, shapefile
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 10:01
Wykaz jest publikacją opracowaną przez Komisję jako realizacja zapisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania...
Słowa kluczowe:nazwa geograficzna, geografia, nazwy państw, GUGiK, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 08:13
Dane darmowe prezentują ukształtowanie terenu na bazie siatki punktów o interwale co najmniej 100m Dane o wyższej dokładności są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo geodezyjne...
Słowa kluczowe:mapa, otwarte dane, dane wysokościowe, geoportal, numeryczny model terenu, NMT, DEM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 03:09
W wykazie uwzględniono obiekty, dla których zalecane są polskie nazwy geograficzne, takie jak Paryż, Gwinea, Wyspy Japońskie, Andy, Zatoka Omańska. Brak w nim zaś obiektów, dla których takie nazwy nie...
Słowa kluczowe:nazwa geograficzna, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych, 2013
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 02:02
Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000
Słowa kluczowe:kartografia, geodezja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 00:44
Geoportal.gov.pl jest to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych (tj. do usług dotyczących danych przestrzennych) publikowanych przez państwową służbę geodezyjną i kartograficzną...
Słowa kluczowe:mapa, geoportal, dane przestrzenne, informacja przestrzenna, usługi danych przestrzennych, działki ewidencyjne, ortofotomapa, numeryczny model terenu, portal mapowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 00:05
Siatki skorowidzowe do map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych
Słowa kluczowe:kartografia, geodezja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 września 2019, 18:06