Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (177),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Opracowanie tyflologiczne obejmują zagadnienia ogólnogeograficzne i tematyczne z obszaru Polski.
Słowa kluczowe: tyflologia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 14:26
Usługa przeglądania pozwalająca na pobieranie Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących
Dane
Dane na dzień: 2 września 2021
Zbiór publikuje dane ewidencji gruntów i budynków pochodzące z zasobów powiatowych. Prezentacja zbioru opiera się o usługę WMS (Web Map Service) KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) zgodną ze standardem...
Słowa kluczowe: api, XML, GML, działki katastralne, CP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 września 2021, 11:26
Usługa przeglądania pozwalająca na pobieranie danych Krajowe Zestawienie Zbiorcze EGiB
Dane
Dane na dzień: 1 września 2021
Usługa przeglądania pozwalająca na pobieranie danych Krajowe Zestawienie Zbiorcze EGiB
Dane
Dane na dzień: 1 września 2021
Ortofotomapa to rastrowy obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim prezentowana...
Słowa kluczowe: ortofotomapa, fotomapa, fotoszkic, zdjęcie lotnicze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 lipca 2021, 07:15
Ortofotomapa jest rastrowym obrazem powierzchni terenu powstałym w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim prezentowana...
Dane
Dane na dzień: 14 lipca 2021
Modele 3D budynków stanowią trójwymiarową reprezentację znacznej części budynków z bazy BDOT10k. Wynikowe modele 3D budynków powstały w wyniku kompilacji trzech źródeł danych tj.: 1. obrysów 2D...
Słowa kluczowe: modele 3D budynków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lipca 2021, 07:55
Serwis udostępnia modele 3D budynków utworzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach zadania „Budowa modeli 3D budynków” w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej...
Dane
Dane na dzień: 12 lipca 2021
Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym...
Słowa kluczowe: GUGiK, numeryczny model terenu, NMT, CMW, DTM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 10:47
Usługa dostępu do wysokości punktu zwana "usługą NMT" umożliwia pozyskanie informacji o wysokości terenu na podstawie danych z bazy NMT. Wszystkie parametry wywołania usługi znajdują się w linku -> https://services.gugik.gov.pl/nmt/
Dane
Dane na dzień: 17 czerwca 2021
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) zawiera nazwy urzędowe, zestandaryzowane i niestandaryzowane miejscowości oraz obiektów fizjograficznych wraz z atrybutami i lokalizacją określoną za pomocą...
Słowa kluczowe: obiekty fizjograficzne, obiekt wodny, miejscowości, GUGiK, nazwa geograficzna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 07:50
Uniwersalna Usługa Geokodowania (UUG) umożliwia lokalizowanie obiektów geograficznych z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych Po wywołaniu zapytania o interesujący nas obiekt otrzymujemy informację...
Dane
Dane na dzień: 17 czerwca 2021
W ramach zbioru danych udostępniane są: PRG - jednostki administracyjne: obręby ewidencyjne; gminy; jednostki ewidencyjne; powiaty; województwa; Państwo PRG - granice specjalne: obszar działania...
Słowa kluczowe: jednostki administracyjne, granice, geoportal, geodezja, adres, numeracja adresowa, granice specjalne, wykaz pól powierzchni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 07:39
Uniwersalna Usługa Geokodowania (UUG) umożliwia lokalizację przestrzenną wybranego punktu adresowego, ulicy lub miejscowości. Przykładowe zapytanie dotyczące lokalizacji adresu ma postać: https://services.gugik.gov.pl/uug?request=GetAddress&address=Marki,
Dane
Dane na dzień: 17 czerwca 2021
Usługa ULDK to usługa do lokalizacji działek ewidencyjnych. Umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki na podstawie jej identyfikatora, numeru obrębu i numeru działki lub na podstawie współrzędnych...
Dane
Dane na dzień: 17 czerwca 2021
Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i...
Słowa kluczowe: NMPT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 czerwca 2021, 13:29
Usługa WFS publikująca skorowidze Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługa prezentuje NMPT  w podziale na poszczególne lata (od...
Dane
Dane na dzień: 11 czerwca 2021
Usługa WFS publikująca skorowidze Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługa prezentuje NMPT w podziale na poszczególne lata (od 2010...
Dane
Dane na dzień: 11 czerwca 2021
Usługa WFS publikująca skorowidze Numerycznego Modelu Terenu (NMT) dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługa prezentuje NMT w podziale na poszczególne lata (od 2018 do 2020)...
Dane
Dane na dzień: 11 czerwca 2021