Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (139),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykazy pól powierzchni: a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, c) jednostek ewidencyjnych.  
Słowa kluczowe:pola powierzchni, jednostki ewidencyjne, powiaty, gminy, województwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 stycznia 2021, 09:59
Wykazy pól powierzchni geodezyjnych: a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,   - województw   - powiatów   -
Dane
Dane na dzień: 1 stycznia 2021
Dane pomiarowe stanowią reprezentację terenu w postaci punktów pomiarowych o współrzędnych XYZ i są pozyskiwane na podstawie skanowania laserowego, zdjęć lotniczych oraz digitalizacji map topograficznych. Dane...
Słowa kluczowe:dane wysokościowe, NMT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2020, 12:43
Zintegrowane kopie Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką. Treść i...
Słowa kluczowe:BDOT10k
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2020, 12:29
W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone i dostępne są informacje oraz dane (także archiwalne) dotyczące Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych,
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2020
W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone i dostępne są informacje oraz dane (także archiwalne) dotyczące Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych,
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2020
Dane pomiarowe stanowią reprezentację terenu w postaci punktów pomiarowych o współrzędnych XYZ i są pozyskiwane na podstawie skanowania laserowego. Poprzez usługe możliwe jest pobieranie Danych Pomiarowych...
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2020
Dane pomiarowe stanowią reprezentację terenu w postaci punktów pomiarowych o współrzędnych XYZ i są pozyskiwane na podstawie skanowania laserowego, zdjęć lotniczych oraz digitalizacji map topograficznych. Poprzez...
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2020
Dane pomiarowe stanowią reprezentację terenu w postaci punktów pomiarowych o współrzędnych XYZ i są pozyskiwane na podstawie skanowania laserowego, zdjęć lotniczych oraz digitalizacji map topograficznych. Poprzez...
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2020
Zintegrowane kopie Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką. Treść i...
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2020
Zintegrowane kopie Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką. Treść i...
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2020
W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone i dostępne są informacje oraz dane (także archiwalne) dotyczące Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych,
Słowa kluczowe:PRPOG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2020, 11:34
Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i...
Słowa kluczowe:NMPT
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2020, 21:11
Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym...
Słowa kluczowe:numeryczny model terenu, GUGiK, NMT, CMW, DTM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2020, 20:43
Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym...
Dane
Dane na dzień: 17 grudnia 2020
Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i...
Dane
Dane na dzień: 17 grudnia 2020
Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i...
Dane
Dane na dzień: 17 grudnia 2020
Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i...
Dane
Dane na dzień: 17 grudnia 2020
Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym...
Dane
Dane na dzień: 11 grudnia 2020
Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym...
Dane
Dane na dzień: 11 grudnia 2020