Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (191),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów...
Słowa kluczowe: nazwa geograficzna, INSPIRE, XML, GML, nazwy miejscowości, nazwy obiektów fizjograficznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lipca 2021, 12:00
Usługa przeglądania danych INSPIRE tematu Nazwy geograficzne dla obszaru Polski. Usługa spełnia wymagania specyfikacji INSPIRE dla usług przeglądania (INSPIRE View Service) http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1.
Dane
Dane na dzień: 23 lipca 2021
Ortofotomapa to rastrowy obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim prezentowana...
Słowa kluczowe: ortofotomapa, fotomapa, fotoszkic, zdjęcie lotnicze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 lipca 2021, 07:15
Ortofotomapa jest rastrowym obrazem powierzchni terenu powstałym w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim prezentowana...
Dane
Dane na dzień: 14 lipca 2021
Modele 3D budynków stanowią trójwymiarową reprezentację znacznej części budynków z bazy BDOT10k. Wynikowe modele 3D budynków powstały w wyniku kompilacji trzech źródeł danych tj.: 1. obrysów 2D...
Słowa kluczowe: modele 3D budynków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lipca 2021, 07:55
Serwis udostępnia modele 3D budynków utworzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach zadania „Budowa modeli 3D budynków” w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej...
Dane
Dane na dzień: 12 lipca 2021
Ortofotomapa to rastrowy obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim prezentowana...
Słowa kluczowe: prawdziwa ortofotomapa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 12:20
Usługa WFS publikująca skorowidze wszystkich "prawdziwych" ortofotomap dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Link umożliwiający pobranie arkusza ortofotoampy znajduje się w odpowiedzi...
Dane
Dane na dzień: 5 lipca 2021
Usługa WCS* pozwala na pobieranie najnowszej  prawdziwej ortofotomapy dla obszaru Polski. *WCS (Web Coverage Service) jest usługą pobierania danych. Więcej na https://www.ogc.org/standards/wcs.
Dane
Dane na dzień: 5 lipca 2021
Usługa WMS publikująca prawdziwe ortofotomapy udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotowane w oparciu o dane NMPT. Główny Urząd Geodezji i Kartografii publikuje usługę WMS* prezentującą...
Dane
Dane na dzień: 5 lipca 2021
Zbior Uzytkowanie terenu powstal w wyniku harmonizacji i integracji zbioru danych Bazy Danych Obiektow Topograficzych zawierajacej obszary rolnicze, powierzchnie sztuczne, lasy, tereny pol (naturalne),
Słowa kluczowe: XML, GML, użytkowanie gruntów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 09:05
Usługa pobierania predefiniowanego umożliwiająca pobieranie zharmonizowanych danych INSPIRE tematu Użytkowanie terenu dla obszaru Polski.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Usługa umożliwiająca pobieranie zharmonizowanych danych INSPIRE tematu Użytkowanie terenu dla obszaru Polski. Dane publikowane przez usługę zostały wygenerowane na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Usługa przeglądania WMS danych INSPIRE tematu Użytkowanie terenu dla obszaru Polski. Dane publikowane przez usługę zostały wygenerowane na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Zbiór zawiera sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz związana z nimi infrastruktura. Obejmują połączenia pomiędzy różnymi sieciami. Zbiór Sieci transportowe powstał w wyniku...
Słowa kluczowe: XML, GML
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 08:25
Usługa pobierania predefiniowanego umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Sieci transortowe dla obszaru Polski.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Usługa pobierania umożliwiająca pobieranie danych INSPIRE tematu Sieci transportowe dla obszaru Polski. Dane publikowane przez usługę zostały wygenerowane na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Usługa przeglądania WMTS danych INSPIRE tematu Sieci transportowe dla obszaru Polski. Profil kafelkowany. Dane publikowane przez usługę zostały wygenerowane na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Usługa przeglądania WMS danych INSPIRE tematu Sieci transportowe dla obszaru Polski. Dane publikowane przez usługę zostały wygenerowane na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym...
Słowa kluczowe: GUGiK, numeryczny model terenu, NMT, CMW, DTM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 10:47