Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (157),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

PRG - jednostki administracyjne: obręby ewidencyjne; gminy; jednostki ewidencyjne; powiaty; województwa; Państwo PRG - granice specjalne: obszar działania szefa obrony cywilnej województwa; reda; urząd...
Słowa kluczowe: jednostki administracyjne, granice, geoportal, geodezja, adres, numeracja adresowa, granice specjalne, wykaz pól powierzchni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2021, 12:28
Adresy w formacie GML skompresowane do archiwum ZIP. Dane adresowe w paczkach dla gmin, powiatów i województw zapisane w plikach *.SHP są dostępne do pobrania w serwisie geoportal.gov.pl (warstwa „Dane...
Dane
Dane na dzień: 20 kwietnia 2021
Usługi słownikowe udostępniają referencyjne dane słownikowe z zakresu systemu adresowego, tj. słowniki miejscowości, ulic i adresów. Słowniki te udostępniane są w dwóch trybach: on-line i off-line, różniących...
Dane
Dane na dzień: 20 kwietnia 2021
Adres usługi pobierania danych Web Feature Service (WFS): https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PRG/WFS/AdministrativeBoundaries Próbka danych dostępna jest pod adresem: link Opis standardu...
Dane
Dane na dzień: 20 kwietnia 2021
Adresy w formacie SHP, skompresowane do archiwum ZIP. Dane adresowe w paczkach dla gmin, powiatów i województw zapisane w plikach *.SHP są dostępne do pobrania w serwisie geoportal.gov.pl (warstwa...
Dane
Dane na dzień: 19 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 9 kwietnia 2021
Siatki podziału na arkusze dla ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000
Słowa kluczowe: kartografia, geodezja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 marca 2021, 19:24
Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) w układzie PL-1992 oraz PL-2000.
Słowa kluczowe: kartografia, geodezja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 marca 2021, 19:16
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 8, dla skali: 1:2000
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 7, dla skali: 1:5000
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 5, dla skali: 1:1000
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-1992, dla skali: 1:2500
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatki arkuszy ortofotomapy w układzie PL-1992, w skalach: 1:2500, 1:5000 i 1:10000, w formacie shapefile (SHP)
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 8, dla skali: 1:2000
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000, dla skal: 1:1000 - 1:5000
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 6, dla skali: 1:2000
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 7, dla skali: 1:2000
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 5, dla skali: 1:5000
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 8, dla skali: 1:5000
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021
Siatka podziału arkuszowego NMT w układzie współrzędnych PL-2000 strefa 6, dla skali: 1:1000 
Dane
Dane na dzień: 19 marca 2021