Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (342),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...
Słowa kluczowe: ARiMR, PROW 2014-2020, EFRROW, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, MRiRW
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 12:03
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Najbardziej powszechnym instrumentem wsparcia obszarów wiejskich są dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nazywane często płatnościami bezpośrednimi. Po wejściu Polski do UE w ramach Wspólnej...
Słowa kluczowe: rolnictwo, ARiMR, płatności bezpośrednie, dopłaty, instrumenty wsparcia, wpr
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 12:02
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
W ramach wspólnej organizacji rynków rolnych udzielana była/jest następująca pomoc w odniesieniu do rynku owoców i warzyw: pomoc o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego,
Słowa kluczowe: sprawozdania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 12:01
ARiMR ma w swojej ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń i spłaty preferencyjnych...
Słowa kluczowe: ARiMR, pomoc krajowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 12:01
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Pomoc ARiMR w zakresie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw dotyczy rynku owoców i warzyw świeżych. Od dnia 1 stycznia 2008 roku w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wspierane są...
Słowa kluczowe: rolnictwo, owoce, warzywa, ARiMR, dochodzenie do uznania, grupy producentów, uznane grupy, wspólna organizacja, agencja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 12:00
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej,
Słowa kluczowe: rybołówstwo, ARiMR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 11:59
Dane
Dane na dzień: 29 lipca 2021
Dane
Dane na dzień: 29 czerwca 2021
Dane
Dane na dzień: 29 czerwca 2021
Dane
Dane na dzień: 29 czerwca 2021
Dane
Dane na dzień: 29 czerwca 2021
Dane
Dane na dzień: 29 czerwca 2021
Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Słowa kluczowe: kontakt, ARiMR, oddział regionalny, biuro powiatowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 czerwca 2021, 06:25
Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i biur powiatowych wg stanu na 28 czerwca 2021 r.
Dane
Dane na dzień: 28 czerwca 2021