Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (255) Zbiory danych (28) Dane (227)
Sortuj według:
Rejestr przedsiębiorców uprawnionych do skupu wprowadzonych do obrotu produktów rybołówstwa, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz.U.2015.1267).
Słowa kluczowe:rejestr, przedsiębiorcy, MGMiŻŚ, produkty rybne, rybołówstwo, ryb
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 października 2020, 13:32
Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne
Dane
Dane na dzień: 19 października 2020
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez MGMiŻŚ
Słowa kluczowe:rejestr, zamówienia, podmioty, MGMiŻŚ, umowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2020, 09:50
Data aktualizacji (updated on): 06.10.2020 r.   Ostatnio dodane oznaczenia handlowe:      Część „Bezkręgowce”: Pałasz sawala (Lepturacanthus savala); kod FAO: SVH Rogatnica czarna...
Słowa kluczowe:MGMiŻŚ, wykaz, oznaczenia handlowe, gatunki ryb, wodne bezkręgowce, rynek, rynek polski, handel rybny, ryb, glony, gatunki glonów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 11:45
Dane archiwalne dotyczące BRZYBYCIA oraz WYJŚCIA statków w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin
Słowa kluczowe:MGMiŻŚ, żegluga, statek, porty, porty morskie, dane archiwalne, Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia, Urząd Morski Słupsk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 08:39
Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb
Dane
Dane na dzień: 6 października 2020
Dane archiwalne WYJŚCIA statków z portu Szczecin 2008 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Dane archiwalne WYJŚCIA statków Kołobrzeg 2005 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Dane archiwalne WYJŚCIA statków z portu Police 2008 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Dane archiwalne PRZYBYCIA statków Darłowo 2005 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Dane archiwalne WYJŚCIA statków Darłowo 2005 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Dane archiwalne PRZYBYCIA statków do portu Police 2008 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Rejestr umów zawartych w 2020 r. z osobami prawnymi - stan na 30.09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Rejestr umów zawartych w 2020 r. z osobami fizycznymi - stan na 30.09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Dane archiwalne PRZYBYCIA statków do portu Świnoujście 2008 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Dane archiwalne WYJŚCIA statków z portu Świnoujście 2008 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Dane archiwalne PRZYBYCIA statków Kołobrzeg 2005 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Dane archiwalne PRZYBYCIA statków do portu Szczecin 2008 - 09.2020
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) prezentuje zestaw danych przestrzennych utworzonych na podstawie dokumentów administracji morskiej, które powstały w wyniku realizacji zdań...
Słowa kluczowe:granice, ortofotomapa, numeryczny model terenu, MGMiŻŚ, kilometraż, gospodarka morska, droga wodna, Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia, SIPAM, System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej, morskie, Linia brzegu, Siedziba administracji morskiej, Linia podstawowa, Morskie wody wewnętrzne, Granica morza terytorialnego, Granica morskiej strefy przyległej, Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej, Granice działania DUM, Przystań morska, Port morski, Reda portu morskiego, Granica pasa technicznego, Obszar pasa ochronnego, Granica pasa ochronnego, Obszar pasa technicznego, Morze terytorialne, Morska strefa przyległa, Wyłączna Strefa Ekonomiczna, Granica między wodami morskimi i śródlądowymi, Żegluga Akwen, Strefa bezpieczeństwa, Strefa zamknięta albo niebezpieczna dla żeglugi i rybołówstwa, Wrak statku, Znak nawigacyjny, Budowla hydrotechniczna, Trasa, Helcom, Pozwolenia lokalizacyjne, Kable i rurociągi, Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia, Ochrona wybrzeża, Wejście na plażę, Graniczna linia ochrony, POBM, Obwód, Obchód, Wydzielenie, Powierzchnie nie stanowiące wydzieleni, Oddział, Gospodarowanie nieruchomościami, Zgoda na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne, Zwolnienie z art. 88l prawa wodnego, Decyzja trwały zarząd, Umowa użytkowania, Plany Ochrony Natura 2000, Obszary ptasie, Obszary siedliskowe, Batymetria, Rzeźba terenu, numeryczny model pokrycia terenu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 września 2020, 12:56
https://sipam.gov.pl/geoserver/wfs Usługa WFS (ang. Web Feature Service) zapewnia najwyższy poziom dostępności do danych przestrzennych. W przeciwieństwie do usługi WMS, która zwraca obraz mapy, usługa...
Dane
Dane na dzień: 11 września 2020