Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (9),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera dane o ilościach osób zameldowanych we Wrocławiu z podziałem na wiek, płeć, dzielnice, zameldowanych na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące
Słowa kluczowe:płeć, wiek, osiedla, pobyt stały, pobyt czasowy, dzielnica, zameldowanie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 10:41
Zbiór zawiera aktualne informacje o rozkładach jazdy komunikacji publicznej Miasta Wrocławia
Słowa kluczowe:MPK Wrocław, rozkład jazdy, przystanki, tramwaj, autobus, trasy, numery linii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:51
Wszystkie wydarzenia we Wrocławiu w jednym miejscu - dostęp poprzez API
Słowa kluczowe:api, wydarzenia, miasto Wrocław, kompleksowa informacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 00:05
3 pliki w formatach CSV i XLSX z danymi statystycznymi pochodzącymi z ewidencji ludności. W ramach dzielnic wykazane są dane dla osiedli. Udostępnienie poprzez link do portalu Otwartedane Wrocław.
Dane
Dane na dzień: 15 grudnia 2017
Komplet danych o aktualnych rozkładach jazdy komunikacji publicznej Miasta Wrocławia. Dane w formacie GTFS spakowane w formacie ZIP.
Dane
Dane na dzień: 23 sierpnia 2016
Komplet danych o aktualnych rozkładach jazdy komunikacji publicznej Miasta Wrocławia. Dane w formacie XML spakowane w formacie ZIP.
Dane
Dane na dzień: 23 sierpnia 2016
3 pliki w formatach CSV i XLSX z danymi statystycznymi pochodzącymi z ewidencji ludności. W ramach dzielnic wykazane są dane dla osiedli. Udostępnienie poprzez link do portalu Otwartedane Wrocław.
Dane
Dane na dzień: 17 sierpnia 2016
Link do danych o aktualnych rozkładach jazdy komunikacji publicznej Miasta Wrocławia. Dane w formacie GTFS i XML, spakowane w formacie ZIP
Dane
Dane na dzień: 17 sierpnia 2016
Dostęp do bazy miejsc i wydarzeń poprzez REST API. Dokumentacja opisująca API
Dane
Dane na dzień: 17 sierpnia 2016