Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (381),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Publikacja wydawane przez Centrum e-Zdrowia zawierające informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2013 rok i wybrane lata, dotycząca m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny Ministra Zdrowia 2014
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 06:58
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Zachorowań na choroby weneryczne według regionów i województw w 2013 roku
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Zachorowań na choroby weneryczne w wybranych latach
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Średniego personelu medycznego pracującego w ochronie zdrowia wg podstawowego miejsca zatrudnienia
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Szpitali stacjonarnych ogólnych i łóżek według regionów i województw w 2013 roku
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Stanowisk dializacyjnych i wykonanych dializ według regionów i województw w 2013 roku
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Sprzętu medycznego: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, tomograf pozytronowy
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Sprzętu medycznego: litotrypter, akcelerator liniowy, aparat RTG z torem wizyjnym wg regionów i województw
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Sprzęu medycznego: analizator biochemiczny, gammakamera wg regionów i województw w 2013 roku
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Specjalistów lekarzy dentystów zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Pracujących w zakładach długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Pracujących w poradniach specjalistycznych wg regionów i województw
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Pracowni rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, diagnostyki izotopowej, tomografii, rezonansu
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Pracowni diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologii, wirusologii w szpitalach wg regionów i województw
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Pracowni badań czynnościowych w szpitalach stacjonarnych ogólnych wg regionów i województw
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Położnych uprawnionych do wykonywania zawodu według wieku, płci i województw
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu wg wieku, płci i województw
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Pielęgniarek i Położnych uprawnionych do wykonywania zawodu według regionów i województw
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Pielęgniarek i Położnych pracujących w szpitalach stacjonarnych według regionów i województw
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013
Dane z Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia dotyczące Pielęgniarek i Położnych pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej według regionów i województw
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2013