Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (131),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony...
Słowa kluczowe: platforma P2, rejestr aptek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 kwietnia 2021, 20:03
Strona Rejestru Aptek na Platformie Rejestrów Medycznych. Wyszukiwarka dla użytkowników niezalogowanych, z dostępem do danych dostępnych publicznie. Aktualizacja danych w rejestrze następuje na bieżąco,
Dane
Dane na dzień: 7 kwietnia 2021
Rejestr Aptek Pod podanym linkiem dostępny jest plik XML zawierający stan rejestru aktualny na koniec poprzedniego dnia. Plik jest aktualizowany codziennie. Link do specyfikacji technicznej plików...
Dane
Dane na dzień: 7 kwietnia 2021
Zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych.
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 kwietnia 2021, 06:45
Dane
Dane na dzień: 31 marca 2021
Publikacja wydawana przez Centrum e-Zdrowia zawierająca informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2018 rok i wybrane lata, dotyczące m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 07:50
Publikacja wydawana przez Centrum e-Zdrowia zawierająca informacje ze sprawozdań statystycznych MZ za 2019 rok i wybrane lata, dotyczące m.in. działalności szpitali stacjonarnych ogólnych, pracującego...
Słowa kluczowe: Biuletyn Statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 marca 2021, 12:48
Link do zasobu umożliwiającego pobranie danych rejestrowych wszystkich działających podmiotów. Format danych - XML.
Dane
Dane na dzień: 25 marca 2021
Link do zasobu umożliwiającego pobranie danych rejestrowych wszystkich działających podmiotów. Format danych - CSV.
Dane
Dane na dzień: 25 marca 2021
Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów.
Słowa kluczowe: rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 marca 2021, 07:25
Dostęp do informacji publicznie dostępnej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w zakresie indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarzy i lekarzy dentystów. System umożliwa prezentację...
Dane
Dane na dzień: 24 marca 2021
Link do strony Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym: Podmiotów leczniczych, Indywidualnych...
Dane
Dane na dzień: 24 marca 2021
Dostęp do informacji publicznie dostępnej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. System umożliwa prezentację księgi rejestrowej podmiotu na dowolnie wybraną datę wpisu.
Dane
Dane na dzień: 23 marca 2021
Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA)...
Dane
Dane na dzień: 23 grudnia 2020
Rejestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych na terytorium RP
Dane
Dane na dzień: 23 grudnia 2020
Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA)...
Słowa kluczowe: Rejestr Asystentów Medycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:55
Rejestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych na terytorium RP
Słowa kluczowe: Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:53
 Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez Naczelną Izbę Aptekarską na podstawie Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419.
Słowa kluczowe: Centralny Rejestr Farmaceutów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 14:16
Lista Surowców Farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Słowa kluczowe: surowiec farmaceutyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 13:37
Wyszukiwarka surowców farmaceutycznych z możlwością eksportu zasobu do pliku w formacie xls.
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2020