Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (36) Zbiory danych (13) Dane (23)
Sortuj według:
 Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez Naczelną Izbę Aptekarską na podstawie Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419.
Słowa kluczowe:Centralny Rejestr Farmaceutów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 14:16
Lista Surowców Farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Słowa kluczowe:surowiec farmaceutyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 13:37
Wyszukiwarka surowców farmaceutycznych z możlwością eksportu zasobu do pliku w formacie xls.
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2020
Link do wyszukiwarki w systemie informatycznym wspierającym Naczelną Izbę Aptekarska w prowadzeniu Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2020
API - Pobieranie danych dostępnych publiczne za pomocą plików XML z ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych...
Dane
Dane na dzień: 11 maja 2020
Link do strony internetowej systemu umożliwiającego prowadzenie przez wojewodów wymaganej prawem ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w formie elektronicznej w systemie ogólnopolskim...
Dane
Dane na dzień: 11 maja 2020
Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Pod podanym linkiem dostępny jest plik XML zawierający aktualny stan rejestru.
Dane
Dane na dzień: 11 maja 2020
Link do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Pod podanym linkiem dostępna jest wyszukiwarka jednostek współpracujacych z RPRM.
Dane
Dane na dzień: 11 maja 2020
Celem systemu dedykowanego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest możliwości prowadzenia przez wojewodów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym ewidencji w zakresie szpitalnych...
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2, RPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2020, 07:06
Celem systemu jest wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru...
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2, RJWPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2020, 06:40
Wyszukiwarka w Rejestrze Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków.
Dane
Dane na dzień: 6 maja 2020
Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków.
Słowa kluczowe:zdrowie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 maja 2020, 09:13
Link do strony Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym: Podmiotów leczniczych, Indywidualnych...
Dane
Dane na dzień: 4 maja 2020
Dostęp do informacji publicznie dostępnej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. System umożliwa prezentację księgi rejestrowej podmiotu na dowolnie wybraną datę wpisu.
Dane
Dane na dzień: 4 maja 2020
Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 maja 2020, 08:24
Link do wyszukiwarki na stronie ewidencji wyrobów medycznych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.
Dane
Dane na dzień: 2 maja 2020
Zbiory danych: 1) Instytucje zarejestrowane w systemie wraz z danymi teleadresowymi 2) Dane o wyrobach medycznych  Celem utworzenia Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest gromadzenie i...
Słowa kluczowe:zdrowie, system Informacji w ochronie zdrowia, System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 maja 2020, 09:04
Dane z rejestru udostępniane w systemie teleinformatycznym. Wyszukiwarka dla użytkowników niezalogowanych, z dostępem do danych dostępnych publicznie. Aktualizacja danych w rejestrze następuje na bieżąco,
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2020
Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony...
Słowa kluczowe:platforma P2, rejestr aptek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 kwietnia 2020, 06:59
Rejestr produktów leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych terenie RP.
Słowa kluczowe:platforma P2, produkty leczniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 kwietnia 2020, 17:10