Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (52),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane dotyczące stanu sanitarnego jakości wody przeznaczonej do spożycia
Słowa kluczowe: jakość wody, woda do spożycia, wodociąg, woda do picia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2021, 13:41
Dane dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Dane dotyczące stanu sanitarnego pływalni
Słowa kluczowe: pływalnia, basen
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2021, 13:40
Dane dotyczące stanu sanitarnego pływalni za 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Dane dotyczące stanu sanitarnego kąpielisk
Słowa kluczowe: klasyfikacja, kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2021, 13:39
Dane dotyczące stanu sanitarnego kąpielisk 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Wyznaczone punkty kontroli granicznej (BCP)  na terenie Polski.
Słowa kluczowe: Państwowa Inspekcja Sanitarna, eksport, import, kontrola granic
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 marca 2021, 14:40
Wyznaczone punkty kontroli granicznej (BCP)  na terenie Polski.
Dane
Dane na dzień: 8 marca 2021
Zbiór danych zawiera wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne. Wody takie mogą być przedmiotem obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.    
Słowa kluczowe: wody mineralne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 marca 2021, 14:17
Tabela zawiera wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne. Wody takie mogą być przedmiotem obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.  
Dane
Dane na dzień: 8 marca 2021
Wykaz przejść granicznych, przez które środki spożywcze oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegające granicznej kontroli sanitarnej mogą być wprowadzane na terytorium Wspólnoty...
Słowa kluczowe: eksport, import, przejścia graniczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 marca 2021, 13:55
Wykaz przejść granicznych, przez które środki spożywcze oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegające granicznej kontroli sanitarnej mogą być wprowadzane na terytorium Wspólnoty...
Dane
Dane na dzień: 8 marca 2021
Dane teleadresowe jednostek Państowej Inspekcji Sanitarnej (.xlsx)
Słowa kluczowe: dane teleadresowe, Państwowa Inspekcja Sanitarna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2020, 10:21
Dane teleadresowe jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej (.csv)
Dane
Dane na dzień: 17 grudnia 2020
Dane teleadresowe jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej (.xlsx)
Dane
Dane na dzień: 17 grudnia 2020
Dane dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 7 września 2020
Dane dotyczące stanu sanitarnego kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli za 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 7 września 2020
Dane dotyczące stanu sanitarnego pływalni za 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 7 września 2020
Dane dotyczące stanu sanitarnego pływalni za 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 12 listopada 2019
Dane dotyczące stanu sanitarnego kąpielisk 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 12 listopada 2019