Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (22),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dane statystyczne, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, rejestr publiczny, zestawienie danych, zabytek archeologiczny, stanowisko archeologiczne, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 10:01
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dane statystyczne, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, zabytek nieruchomy, rejestr publiczny, zestawienie danych, miejsca historyczne, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 10:00
Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone...
Słowa kluczowe:dziedzictwo kulturowe, zabytek, rejestr publiczny, pomnik historii, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:58
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dziedzictwo kulturowe, zabytek, zabytek archeologiczny, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:53
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dane statystyczne, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, rejestr publiczny, zestawienie danych, zabytek ruchomy, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, kolekcja, przedmioty historyczne, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:48
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe:dziedzictwo kulturowe, rejestr zabytków, zabytek, zabytek nieruchomy, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:40
Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane.
Słowa kluczowe:dziedzictwo kulturowe, zabytek, rejestr publiczny, UNESCO, NID, Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, usługa sieciowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lipca 2020, 09:32
Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie http://mapy.zabytek.gov.pl
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2020
Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie http://mapy.zabytek.gov.pl
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2020
Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie http://mapy.zabytek.gov.pl
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2020
Zbiór zawiera statystyczne dane liczbowe określające liczbę zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków w podziale na kategorie zabytków oraz w podziale na województwa. Szczegóły na stronie...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2020
Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie http://mapy.zabytek.gov.pl
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2020
Zbiór zawiera statystyczne dane liczbowe określające liczbę zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków w podziale na kategorię zabytków oraz w podziale na województwa.
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2020
Zbiór zawiera statystyczne dane liczbowe określające liczbę zabytków nieruchomych (z wyłączeniem nieruchomych zabytków archeologicznych) wpisanych do rejestru zabytków w podziale na pierwotną funkcję...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2020
Usługa przeglądania danych Web Mapping Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_MHD/service.svc/get W...
Dane
Dane na dzień: 10 lipca 2019
Usługa przeglądania danych Web Mapping Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WHD/service.svc/get? W...
Dane
Dane na dzień: 10 lipca 2019
Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w stadardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WFS_MHD/service.svc/get? W...
Dane
Dane na dzień: 10 lipca 2019
Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w stadardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WFS_WHD/service.svc/get? W...
Dane
Dane na dzień: 10 lipca 2019
Usługa przeglądania danych Web Mapping Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_AMD/service.svc/get? W...
Dane
Dane na dzień: 10 lipca 2019
Dane połączone (Linked Open Data) z wykorzystaniem modelu RDF w serializacji N-TRIPLES. Opublikowane dane połączone o pomnikach historii pozwalają na wspólną analizę danych zgromadzonych w innych bazach...
Dane
Dane na dzień: 10 lipca 2019