Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (22),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek nieruchomy, rejestr zabytków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 sierpnia 2021, 10:35
Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie https://mapy.zabytek.gov.pl
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr zabytków, dziedzictwo, rejestr publiczny, zestawienie danych, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, zabytek ruchomy, kolekcja, przedmioty historyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 sierpnia 2021, 06:36
Zbiór zawiera statystyczne dane liczbowe określające liczbę zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków w podziale na kategorię zabytków oraz w podziale na województwa.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2021
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek archeologiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 08:48
Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie https://mapy.zabytek.gov.pl
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972) stworzona została Lista światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmująca dobra kulturowe, przyrodnicze lub mieszane.
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr publiczny, UNESCO, usługa sieciowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 08:09
Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie https://mapy.zabytek.gov.pl
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Uznanie za Pomnik Historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pierwsze obiekty zostały nią objęte w 1994 r. Zamieszczone...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr publiczny, pomnik historii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 08:03
Plik tekstowy w formacie CSV. Szczegóły dostępne na stronie https://mapy.zabytek.gov.pl
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, miejsca historyczne, NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek nieruchomy, rejestr zabytków, dziedzictwo, rejestr publiczny, zestawienie danych, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 07:56
Zbiór zawiera statystyczne dane liczbowe określające liczbę zabytków nieruchomych (z wyłączeniem nieruchomych zabytków archeologicznych) wpisanych do rejestru zabytków w podziale na pierwotną funkcję...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr zabytków, dziedzictwo, rejestr publiczny, zestawienie danych, zabytek archeologiczny, stanowisko archeologiczne, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 sierpnia 2021, 07:46
Zbiór zawiera statystyczne dane liczbowe określające liczbę zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków w podziale na kategorie zabytków oraz w podziale na województwa. Szczegóły na stronie...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Usługa przeglądania danych Web Mapping Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_AMD/service.svc/get? W...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Usługa przeglądania danych Web Mapping Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_IMD/service.svc/get? W...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w stadardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WFS_WHD/service.svc/get? W...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Usługa przeglądania danych Web Mapping Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WHD/service.svc/get? W...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w stadardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_WFS_MHD/service.svc/get? W...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021
Usługa przeglądania danych Web Mapping Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms Usługa dostępna jest pod adresem: https://usluga.zabytek.gov.pl/INSPIRE_MHD/service.svc/get W...
Dane
Dane na dzień: 16 lipca 2021