Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (127),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

W Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) znajduje się ponad 404 000 otworów wiertniczych w tym: 308 120 otworów wiertniczych zlokalizowanych na obszarach Atlasów geologiczno-inżynierskich, 19...
Słowa kluczowe: otwory wiertnicze, geologia-inżynierska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 15:17
Baza danych geologiczno-inżynierskich - otwory wiertnicze - w usłudze WMS Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). WMS (Web Map Service) jest usługą przeglądania danych. Usługa dostępna jest w...
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Baza danych geologiczno-inżynierskich - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał (BDGI-WFM) gromadzi dane o właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntów oraz skał występujących na obszarze...
Słowa kluczowe: geologia-inżynierska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 14:37
Baza danych geologiczno-inżynierskich - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał (BDGI-WFM) - punkty dokumentacyjne w usłudze WMS Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). WMS (Web Map Service)...
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin zawiera informacje dotyczące otworów i źródeł, w których ujęto wody zaliczone do leczniczych, termalnych i solanek. Gromadzone w bazie informacje obejmują...
Słowa kluczowe: geologia, szczawa, analiza wód, balneologia, hydrogeologia, wody termalne, wody podziemne, wody mineralne, wody lecznicze, woda potencjalnie lecznicza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 16:00
Wody lecznicze, termalne i solanki z Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin w usłudze WMS Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). WMS (Web Map Service) jest usługą przeglądania danych.
Dane
Dane na dzień: 8 czerwca 2021
Rejestr Obszarów Górniczych (ROG) stanowi szczegółową ewidencję obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej...
Słowa kluczowe: geologia, złoża, obszary górnicze, tereny górnicze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 15:24
Aplikacja mobilna GeoLOG do publicznego udostępniania informacji Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Wszystkie geologiczne dane w aplikacji GeoLOG pochodzą z serwera danych przestrzennych CBDG...
Dane
Dane na dzień: 8 czerwca 2021
Zadaniem systemu MIDAS jest gromadzenie i udostępnianie informacji o złóżach, obszarach górniczych i terenach górniczych oraz umożliwienie gromadzenia informacji o koncesjach. System stanowi wsparcie...
Słowa kluczowe: geologia, złoża, surowce
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 13:26
Złoża, tereny i obszary górnicze z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych - MIDAS w usłudze WMS Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). WMS (Web Map Service) jest usługą przeglądania...
Dane
Dane na dzień: 8 czerwca 2021
Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi...
Słowa kluczowe: geologia, mapa geologiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 czerwca 2021, 09:55
Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - usługa przeglądania WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp500k/MapServer/WMSServer
Dane
Dane na dzień: 7 czerwca 2021
Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych,
Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia, wody podziemne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 grudnia 2019, 08:58
System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie danych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. BankHYDRO), bazy POBORY oraz bazy...
Dane
Dane na dzień: 2 grudnia 2019
Dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski). Adres usługi przeglądania WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/cbdh_otwory/MapServer/WMSServer
Dane
Dane na dzień: 25 listopada 2019
Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności,
Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 listopada 2019, 11:43
JCWPd - adres usługi pobierania WFS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WFSServer
Dane
Dane na dzień: 25 listopada 2019
JCWPd - adres usługi przeglądania WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WMSServer
Dane
Dane na dzień: 25 listopada 2019
Scalona warstwa wynikowa obszarów zagrożonych podtopieniami, udostępniona w formie serwisu WMS (INSPIRE)
Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia, podtopienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 listopada 2019, 11:21
Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce - adres usługi WMS przeglądania http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/podtopienia/MapServer/WMSServer
Dane
Dane na dzień: 25 listopada 2019