Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (42),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w...
Słowa kluczowe: skażenie, monitoring radiacyjny, sytuacja radiacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2021, 11:56
Komunikat kwartalny Prezesa PAA za IV kwartał 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Użytkownicy promieniowania jonizującego w liczbach w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 28 grudnia 2020
Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Dane pochodzą ze stacji PMS - Permament Monitoring Station oraz IMiGW.
Słowa kluczowe: promieniowanie jonizujące, monitoring radiacyjny, moc dawki
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 grudnia 2020, 10:32
Zbiór danych przedstawia roczną całkowitą dawkę skuteczną promieniowania jonizującego otrzymana przez statystycznego mieszkańca Polski oraz udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w rocznej...
Słowa kluczowe: promieniowanie jonizujące, monitoring promieniowania jonizującego, dawka promieniowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 grudnia 2020, 10:22
Zadania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące obejmują: udzielanie zezwoleń i podejmowanie...
Słowa kluczowe: działalność ze źródłami promieniowania jonizującego, promieniowanie jonizujące
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 grudnia 2020, 10:07
Komunikat kwartalny Prezesa PAA za III kwartał 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2020
Komunikat kwartalny Prezesa PAA za II kwartał 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony...
Dane
Dane na dzień: 10 czerwca 2020
Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku istotny z punktu...
Dane
Dane na dzień: 10 czerwca 2020
Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych do szkolenia ubiegających się o uprawnienia na stanowiska istotne dla BJiOR
Słowa kluczowe: ochrona radiologiczna, bezpieczeństwo jądrowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 czerwca 2020, 10:07
Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony...
Słowa kluczowe: ochrona radiologiczna, inspektor ochrony radiologicznej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 czerwca 2020, 09:59
Komunikat kwartalny Prezesa PAA za I kwartał 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 31 marca 2020
Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2019
Komunikat kwartalny Prezesa PAA za IV kwartał 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2019
Zbiór przedstawia roczną całkowitą dawkę skuteczną promieniowania jonizującego otrzymaną przez statystycznego mieszkańca Polski w 2019 r. oraz udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2019
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Słowa kluczowe: informacje o środowisku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 września 2019, 12:03
Komunikat kwartalny Prezesa PAA za III kwartał 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019
Komunikat kwartalny Prezesa PAA za II kwartał 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2019