Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (58),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Poważne awarie spełniające kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Więcej...
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Badania prowadzone są w cyklach 5-letnich, począwszy od 1995 roku. Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/      
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-pol-elektromagnetycznych
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-pol-elektromagnetycznych
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-promieniowania-jonizujacego
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego                   1) Kod odpadów zgodnie z załącznikiem III, IV lub IVA do rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z...
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Na stronie znajdują się raporty bieżące oraz archiwalne. 
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Portal zestawia dane zbierane w ramach programów jednostkowych monitoringu populacji ptaków prowadzonych na obszarze kraju na zlecenie GIOŚ. Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/baza-danych.html
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Monitoring Ptaków Polski (MPP) prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program MPP obecnie...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, ptaki, monitoring przyrody, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:56
Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, woda, jakość wody, GIOŚ, inspekcja, wody powierzchniowe, monitoring wód, rzeki, jeziora, osady, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:47
Rejestr Instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego,
Słowa kluczowe:rejestr, środowisko, zezwolenia wstępne, instalacja, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:24
Monitoring stężenia 137 - Cs w glebie prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja systematycznego...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, skażenie, promieniowanie jonizujące, gleby, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, radionuklidy, stężenia 137Cs, izotopy promieniotwórcze, metoda spektrometryczna, stan radiologiczny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:19
Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, pola elektromagnetyczne, PEM, monitoring pól elektromagnetycznych, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:08
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, woda, GIOŚ, inspekcja, wody podziemne, monitoring wód, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, stan chemiczny, jednolite części wód podziemnych, jakość wód, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 10:24
Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jest śledzenie zmian różnych...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, stan środowiska, monitoring gleb, chemizm gleb, gatunek gleby, środowisko przyrodnicze, ocena jakości gleb, stan zanieczyszczenia, metodyka, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 09:37
Rejestr poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych...
Słowa kluczowe:rejestr, środowisko, poważne awarie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 08:54