Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (118),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe: środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 12:40
Poniżej opis dla odnośników nagłówków kolumn tabeli. 1) Data dokonania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...
Dane
Dane na dzień: 13 kwietnia 2021
Poniżej opis dla odnośników nagłówków kolumn tabeli. 1) Data dokonania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...
Dane
Dane na dzień: 4 lutego 2021
Monitoring wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia...
Słowa kluczowe: raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, skażenia promieniotwórcze, radiacja, opad całkowity, promieniowanie gamma, aerozole, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:31
Monitoring stężenia 137 - Cs w glebie prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja systematycznego...
Słowa kluczowe: raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, skażenie, promieniowanie jonizujące, gleby, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, radionuklidy, stężenia 137Cs, izotopy promieniotwórcze, metoda spektrometryczna, stan radiologiczny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:14
Rejestr Instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego,
Słowa kluczowe: instalacja, środowisko, rejestr, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zezwolenia wstępne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:01
Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany przez wojewódzkich inspektorów...
Słowa kluczowe: środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, powietrze, jakość powietrza, monitoring powietrza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 12:26
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring lasów" (WMS). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, będącej...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stan warstwy ozonowej" (ATOM). Dane publikowane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych" (SOS). Dane publikowane przez...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych" (WMS). Dane publikowane przez...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring środowiska morskiego Bałtyku" (WFS). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (ATOM). Dane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (WMS). Dane publikowane...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring ptaków" (WMS). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy danych MPP prowadzonej...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Wykrywanie skażeń promieniotwórczych"...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych" (WMS). Dane publikowane przez usługę pochodzą...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring ptaków" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy danych...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021
Usługa pobierania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Chemizm opadów atmosferycznych" (WFS). Dane publikowane przez...
Dane
Dane na dzień: 22 stycznia 2021