Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (60) Zbiory danych (19) Dane (41)
Sortuj według:
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2020 r. - II nabór
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2020 r. - I nabór
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Lista szkół Działanie 3.2 - stan na czerwiec 2020 r. - IV nabór
Dane
Dane na dzień: 30 czerwca 2020
Lista szkół objętych wsparciem Działanie 3.2 POPC
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2020, 10:39
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 - aktualizacja
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020
Wykaz kandydatów na ekspertów II os POPC - aktualizacja
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020
Wykaz ekspertów Działanie 2.4 POPC
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020
umowy/porozumienia o dofinansowanie stan na 24.06.2020
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020
Aktualne Umowy / Porozumienia o dofinansowanie zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Słowa kluczowe:beneficjent, umowa, POPC, polska cyfrowa, porozumienie o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie, wartość projektu, 1 Oś, 2 Oś, 3 Oś
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 09:00
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Słowa kluczowe:wykaz, ekspert
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 08:42
Wykaz kandydatów na ekspertów II oś POPC
Słowa kluczowe:wykaz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 08:24
Wykaz ekspertów Działanie 2.4
Słowa kluczowe:wykaz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 08:03
Wykaz kandydatów na ekspertów WCAG
Dane
Dane na dzień: 19 grudnia 2019
Umowy/ porozumienia o dofinansowania POPC 18.12.2019
Dane
Dane na dzień: 19 grudnia 2019
Wykaz kandydatów na ekspertów WCAG
Słowa kluczowe:wykaz, ekspert
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 grudnia 2019, 08:57
Lista szkół objętych wsparciem Działanie 3.2 (IV nabór) - aktualizacja grudzień 2019
Dane
Dane na dzień: 18 grudnia 2019
Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach POPC
Słowa kluczowe:projekt, rekomendacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:23
Rejestr zawartych umów z kontrahentami przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 2018 r. (01.01.2018-31.10.2018)
Słowa kluczowe:rejestr, CPPC, umowa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 15:41
Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”...
Słowa kluczowe:dofinansowanie, działanie 1.1, POPC, lista obszarów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2019, 02:29
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska...
Słowa kluczowe:wykaz, działanie 1.1, ekspert
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 22:29