Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (35),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane o polowej i laboratoryjnej ocenie materiału siewnego wykonanej przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz podmioty upoważnione/akredytowane do tych czynności. Przekazywane...
Słowa kluczowe:rolnictwo, materiał siewny, plantacje nasienne, nasiona, ocena laboratoryjna, ocena polowa, PIORIN
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 listopada 2020, 12:58
Dane o powierzchni kwalifikowanych upraw szkółkarskich w 2015 roku wg rodzajów materiału szkółkarskiego i liczby producentów.
Słowa kluczowe:materiał siewny, PIORIN, materiał szkółkarski, szkółkarstwo, sadownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 listopada 2020, 12:52
Powierzchnia kwalifikowanych upraw szkółkarskich w 2020 roku wg rodzajów materiału szkółkarskiego i liczby producentów
Dane
Dane na dzień: 20 listopada 2020
Wyniki oceny polowej plantacji materiału siewnego w 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 20 listopada 2020
Informacja o obrocie materiałem siewnym od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020
Dane
Dane na dzień: 23 października 2020
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2012 poz. 1512 z późń. zm.) informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych w tym materiałem przywożonym...
Słowa kluczowe:import, materiał siewny, PIORIN, obrót, obrót materiałem siewnym, OMS
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 10:09
Wyniki oceny polowej plantacji materiału siewnego w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 14 lipca 2020
Powierzchnia kwalifikowanych upraw szkółkarskich w 2019 roku wg rodzajów materiału szkółkarskiego i liczby producentów
Dane
Dane na dzień: 14 lipca 2020
Dane nie uwzględniają zmian w liczbie i powierzchni plantacji materiału siewnego, które nastąpiły po 13 lipca 2020 r.
Dane
Dane na dzień: 14 lipca 2020
Wyniki oceny laboratoryjnej materiału siewnego w 2019 r.
Dane
Dane na dzień: 14 lipca 2020
Dane o powierzchni kwalifikowanych upraw szkółkarskich w 2018 roku wg rodzajów materiału szkółkarskiego i liczby producentów.
Dane
Dane na dzień: 20 grudnia 2019
Informacja o obrocie materiałem siewnym od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019
Dane
Dane na dzień: 20 grudnia 2019
Wyniki oceny polowej plantacji materiału siewnego w 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 20 grudnia 2019
Wyniki oceny laboratoryjnej materiału siewnego w 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 20 grudnia 2019
Dane nie uwzględniają zmian w liczbie i powierzchni plantacji materiału siewnego, które nastąpiły po 30 czerwca 2018 r.
Dane
Dane na dzień: 20 grudnia 2019
Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin
Słowa kluczowe:integrowana produkcja roślin, IP, certyfikacja IP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 20:15
Wykaz upoważnionych, przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji...
Słowa kluczowe:certyfikacja IP, intgrowana produkcja roślin
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 11:17
Rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin
Słowa kluczowe:środki ochrony roślin, badania skuteczności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 04:39
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2012 poz. 1512 z późń. zm.) informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych w tym materiałem przywożonym...
Dane
Dane na dzień: 8 stycznia 2019
Dane o powierzchni kwalifikowanych upraw szkółkarskich w 2017 roku wg rodzajów materiału szkółkarskiego i liczby producentów.
Dane
Dane na dzień: 1 sierpnia 2018