Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (40),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych na terytorium RP
Dane
Dane na dzień: 23 grudnia 2020
Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA)...
Dane
Dane na dzień: 23 grudnia 2020
Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA)...
Słowa kluczowe:Rejestr Asystentów Medycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:55
Rejestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych na terytorium RP
Słowa kluczowe:Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020, 10:53
 Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez Naczelną Izbę Aptekarską na podstawie Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419.
Słowa kluczowe:Centralny Rejestr Farmaceutów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 14:16
Lista Surowców Farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Słowa kluczowe:surowiec farmaceutyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 sierpnia 2020, 13:37
Link do wyszukiwarki w systemie informatycznym wspierającym Naczelną Izbę Aptekarska w prowadzeniu Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2020
Wyszukiwarka surowców farmaceutycznych z możlwością eksportu zasobu do pliku w formacie xls.
Dane
Dane na dzień: 12 sierpnia 2020
Link do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Pod podanym linkiem dostępna jest wyszukiwarka jednostek współpracujacych z RPRM.
Dane
Dane na dzień: 11 maja 2020
Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Pod podanym linkiem dostępny jest plik XML zawierający aktualny stan rejestru.
Dane
Dane na dzień: 11 maja 2020
Link do strony internetowej systemu umożliwiającego prowadzenie przez wojewodów wymaganej prawem ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w formie elektronicznej w systemie ogólnopolskim...
Dane
Dane na dzień: 11 maja 2020
API - Pobieranie danych dostępnych publiczne za pomocą plików XML z ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych...
Dane
Dane na dzień: 11 maja 2020
Celem systemu dedykowanego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest możliwości prowadzenia przez wojewodów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym ewidencji w zakresie szpitalnych...
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2, RPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2020, 07:06
Celem systemu jest wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru...
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2, RJWPRM
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2020, 06:40
Wyszukiwarka w Rejestrze Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków.
Dane
Dane na dzień: 6 maja 2020
Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków.
Słowa kluczowe:zdrowie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 maja 2020, 09:13
Dostęp do informacji publicznie dostępnej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. System umożliwa prezentację księgi rejestrowej podmiotu na dowolnie wybraną datę wpisu.
Dane
Dane na dzień: 4 maja 2020
Link do strony Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym: Podmiotów leczniczych, Indywidualnych...
Dane
Dane na dzień: 4 maja 2020
Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.
Słowa kluczowe:rejestry medyczne, platforma P2
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 maja 2020, 08:24
Link do wyszukiwarki na stronie ewidencji wyrobów medycznych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.
Dane
Dane na dzień: 2 maja 2020