Początek strony

Baza wiedzy

Często zadawane pytania

1. Kto może korzystać z otwartych danych publicznych udostępnionych na dane.gov.pl?

Każdy może korzystać z otwartych danych. To jedno z narzędzi do kontroli działań administracji.

2. Do jakich celów można korzystać z otwartych danych publicznych udostępnionych na dane.gov.pl?

Z otwartych danych publicznych udostępnionych na tym portalu możesz korzystać do dowolnych celów zarówno komercyjnych (np. w aplikacjach, usługach lub produktach), jak też niekomercyjnych (np. serwisy hobbystyczne, cele badawcze).

3. Na jakich zasadach można korzystać z otwartych danych publicznych z portalu otwartych danych?

Z otwartych danych publicznych, które udostępniamy na dane.gov.pl możesz korzystać bez ograniczeń. Zwróć jednak uwagę na warunki, które wyświetlają się przy zbiorze danych w części „Warunki ponownego wykorzystywania informacji” np. musisz poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od dostawcy danych.

Za korzystanie z danych z dane.gov.pl nie ponosisz opłat.

4. Czy trzeba się rejestrować na portalu żeby korzystać z otwartych danych publicznych?

Nie, z otwartych danych publicznych korzystasz bez rejestracji. Możesz zarejestrować się na dane.gov.pl, wtedy będziesz mógł obserwować wybrane zbiory lub przeglądać historię aktywności.

5. Co, jeśli na dane.gov.pl nie ma otwartych danych publicznych, których potrzebujesz?

Napisz do nas na adres e-mail: kontakt@dane.gov.pl jakimi otwartymi danymi publicznymi jesteś zainteresowany i jaki urząd może je mieć.

6. Kto może udostępniać otwarte dane publiczne na portalu otwartych danych?

Podmiot, który sprawuje władzę publiczną oraz wykonuje zadania publiczne (tzw. dostawca otwartych danych publicznych) - może to być na przykład każde ministerstwo, kuratorium, urząd gminy albo miasta, urząd wojewódzki, starostwo powiatowe, sąd, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, fundusz celowy, szkoła, biblioteka publiczna, Polski Czerwony Krzyż, partie polityczne, NSZZ „Solidarność”, Naczelna Izba Aptekarska i wiele innych obowiązanych do udostępniania informacji publicznej.

7. Jak można dodać otwarte dane publiczne na portalu dane.gov.pl?

Dostawca otwartych danych publicznych przesyła na adres kontakt@dane.gov.pl swoje dane tj.:

  • pełną nazwę,
  • dane adresowe,
  • adres strony internetowej,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu ,
  • numer REGON,
  • adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP,
  • opcjonalnie – logo/herb w formacie PNG lub JPG, o nast. parametrach: przy rozdzielczości 300 dpi, max. wysokość 300 px, szerokość do 3000 px, tło białe lub transparentne. Przy innej rozdzielczości niż 300 dpi, wysokość i szerokość proporcjonalnie dopasowane. Minimalna rozdzielczość 96 dpi.

Więcej informacji w Przewodniku dla dostawców danych dostępnym pod linkiem https://dane.gov.pl/pl/knowledgebase/useful-materials/nowy-przewodnik-dla-dostawcow-danych.