Początek strony

Bądź z nami w kontakcie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, zaakceptuj zgody następnie kliknij Zamów.

1. Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail mc@mc.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz korzystania przez Pani/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych. 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera portalu dane.gov.pl zawierającego przegląd nowości na portalu dane.gov.pl oraz aktualne informacje o otwieraniu danych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądowi, policji). 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez kliknięcie w link służący do wypisania się z newslettera. Link znajduje się w stopce każdego e-maila z newsletterem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: +48 22 531 03 00.