Początek strony
Plansza tytułowa z nazwą i motywem przewodnim konferencji (kula ziemska otoczona pierścieniem liczb).

O KONFERENCJI

The Future is Data Przyszłość to dane to konferencja, organizowana online przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W listopadzie odbędzie się druga edycja wydarzenia.

Głównym tematem jest zarządzanie danymi i ich wymiana, także w kontekście inicjatyw UE. Konferencja będzie również wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów.

Transmisja z konferencji rozpocznie się na tej stronie 9 listopada o godz. 10.00. Okno transmisji będzie dostępne w dniu konferencji.

Zapamiętajcie tę datę i bądźcie z nami online.

Podgląd z kamer - scena główna


PROGRAM

10:00-10:15

Oficjalne otwarcie konferencji

Adam Adruszkiewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

10:15-10:45

Suwerenność cyfrowa i swobodny przepływ danych w kontekście "Europejskiej strategii w zakresie danych" 

10:45-11:45

Data Governance Act – nowe modele wymiany danych  

Dyskusja panelowa

Damian Iwanowski Fundacja Instrat 

Sille Sepp – MyData

Xawery Konarski IAB Polska 

MODERATOR

Joanna Malczewska – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

11:45-12:15

Plany Komisji Europejskiej nt. przyszłych działań legislacyjnych i poza legislacyjnych dotyczących zarządzania danymi i ich wymianą

Christian Dcunha Komisja Europejska

12:15-12:30

Przerwa

12:30-13:30

Otwarte dane i dzielenie dostępu do danych dla rozwoju sztucznej inteligencji/nowych techologii

Dyskusja panelowa

Justyna Orłowska - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, GovTech Polska

Ligia Kornowska – Polska Federacja Szpitali

Gry Hasselbalch DataEthics

MODERATOR

Robert Kroplewski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

13:30-14:00

Jak cyfryzować polskie rejestry handlowe i otwierać kolejne dane, żeby było lepiej, a nie gorzej?

Arkadiusz Hajduk – Transparent Data

14:00-14:40

Przykłady wykorzystywania danych

Usprawnienie usług transportowych w aplikacjach i portalach do wyznaczania trasy  

Hubert MorawskiMetropolia GZM

14:40-15:40

Prezentacje partnerów projektu Otwarte Dane Plus – najważniejsze efekty i procesy w ramach realizacji projektu

Ewa Czumaj – Główny Urząd Statystyczny

Piotr Dobrzyński – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Maciej Wójtowicz – Ministerstwo Finansów

15:40-15:45

Podsumowanie i zakończenie konferencji


PRELEGENCI

Adam Andruszkiewicz

ADAM ANDRUSZKIEWICZ

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Justyna Orłowska

JUSTYNA ORŁOWSKA

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, GovTech Polska

Robert Kroplewski

ROBERT KROPLEWSKI

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Gry Hasselbach

GRY HASSELBALCH

DataEthics

Joanna Malczewska

JOANNA MALCZEWSKA

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Arkadiusz Hajduk

ARKADIUSZ HAJDUK

Transparent Data

Ewa Czumaj

EWA CZUMAJ

Główny Urząd Statystyczny

Maciej Wójtowicz

MACIEJ WÓJTOWICZ

Ministerstwo Finansów

Ligia Kornowska

LIGIA KORNOWSKA

Polska Federacja Szpitali

Piotr Dobrzyński

PIOTR DOBRZYŃSKI

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Damian Iwanowski

DAMIAN IWANOWSKI

Fundacja Instrat

Hubert Morawski

HUBERT MORAWSKI

Metropolia GZM

Christian Dcunha

CHRISTIAN DCUNHA

Komisja Europejska


ORGANIZATOR


PARTNERZY INSTYTUCJONALNI


PARTNERZY SPOŁECZNIPARTNERZY MEDIALNI