Początek strony

Mężczyzna w garniturze z teczką idący po klawiaturze laptopa. Na ekranie 9 postaci podczas wideokonferencji.

O KONFERENCJI

The Future is Data. Przyszłość to dane to konferencja organizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat szans i wyzwań w zakresie otwierania danych, promocja ich potencjału oraz zachęcenie do ich wykorzystywania w innowacyjnych produktach i usługach.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów.

Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania.

Do udziału w konferencji nie jest wymagana rejestracja. Transmisja rozpocznie się 19 listopada o godz. 9.00 na stronie thefutureisdata.pl


PROGRAM

09:00-9:15

Oficjalne otwarcie konferencji

Adam Adruszkiewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

09:15-9:45

Europejska Strategia Danych

Szymon Lewandowski – Komisja Europejska

9:45-10:15

Otwarte Dane – badanie rynku ponownego wykorzystywania danych w Polsce oraz prezentacja Projektu Otwarte Dane Plus

Anna Gos – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kamila Pendyk – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

10:15-11:00

Dobre przykłady wykorzystywania danych (prezentacja przykładów z Polski i Europy)

Luke Binns – Smart Dublin

Michał Łakomski – Wykorzystanie danych w budowie Smart City Poznań

Maciej Pilch, Wojciech Sańko - Obywatelski internet rzeczy (IoT), na przykładzie sieci czujników smogu Sensor.Community

11:00-11:20

Otwarte dane i udostępnianie danych w praktyce: wsparcie dostępne dla interesariuszy i rządu

Gianfranco Cecconi – Europejski Portal Danych

11:20-11:30

Przerwa

11:30-12:25

Otwieranie danych a ochrona danych osobowych. Szansa dla biznesu czy zagrożenie prywatności?

Dyskusja panelowa

Grzegorz Sibiga – Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN

Paweł Litwiński – Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Krzysztof Izdebski – Fundacja ePaństwo

Marlena Sakowska-Baryła – Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

MODERATOR

Dominik Sybilski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

12:30-13:25

W stronę europejskiej przestrzeni danych. Wymiana danych w Europejskiej Strategii Danych.

Dyskusja panelowa

Alek Tarkowski – Centrum Cyfrowe

Teemu Ropponen MyData Global

Andrzej Dulka – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Michal Kubáň – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej

MODERATOR

Joanna Malczewska – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

13:30-14:25

Co otwierać? Dane wysokiej wartości. Czy aktywny biznes przekona administrację do szerokiego otwierania danych?

Dyskusja panelowa

Eliza Niewiadomska – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Michał Hetmański – Fundacja Instrat

Arkadiusz Hajduk – Transparent Data

Wojciech Szajnar – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

MODERATOR

Anna Gos – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

14:30-15:15

Przerwa

15:15-16:10

Otwarte dane kluczem do stworzenia inteligentnego miasta. W jaki sposób udostępniać i wykorzystywać dane miejskie?

Dyskusja panelowa

Krzysztof Pękala – Urząd Miejski w Gdańsku

Sławomir Świder – Urząd Miasta Rzeszowa

Bartosz Piziak – Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Szymon Ciupa – Smartcity-expert

MODERATOR

Iwona Szelenbaum – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

16:15-17:00

Dlaczego warto otwierać dane przez API?

Grzegorz Zajączkowski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


PRELEGENCI

Anna Gos

ANNA GOS

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Arkadiusz Hajduk

ARKADIUSZ HAJDUK

Transparent Data

Dominik Sybilski

DOMINIK SYBILSKI

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kamila Pendyk

KAMILA PENDYK

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Michał Hetmański

MICHAŁ HETMAŃSKI

Fundacja Instrat

Paweł Litwiński

DR PAWEŁ LITWIŃSKI

Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Grzegorz Sibiga

DR HAB. GRZEGORZ SIBIGA

Zakład Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN

Joanna Malczewska

JOANNA MALCZEWSKA

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Alek Tarkowski

ALEK TARKOWSKI

Centrum Cyfrowe

Grzegorz Zajączkowski

GRZEGORZ ZAJĄCZKOWSKI

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sławomir Świder

SŁAWOMIR ŚWIDER

Urząd Miasta Rzeszowa

Iwona Szelenbaum

IWONA SZELENBAUM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Luke Binns

LUKE BINNS

Smart Dublin

Krzysztof Izdebski

KRZYSZTOF IZDEBSKI

Fundacja ePaństwo

Szymon Ciupa

SZYMON CIUPA

Smartcity-expert

Eliza Niewiadomksa

ELIZA NIEWIADOMSKA

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Krzysztof Pękala

KRZYSZTOF PĘKALA

Urząd Miejski w Gdańsku

Bartosz Piziak

BARTOSZ PIZIAK

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Teemu Ropponen

Teemu Ropponen

MyData Global

Maciej Pilch

MACIEJ PILCH

Warszawski Alarm Smogowy

Wojciech Sańko

WOJCIECH SAŃKO

Fundacja ePaństwo, Koduj dla Polski

Marlena Sakowska-Baryła

DR MARLENA SAKOWSKA-BARYŁA

Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

Szymon Lewandowski

SZYMON LEWANDOWSKI

Komisja Europejska

Michał Łakomski

MICHAŁ ŁAKOMSKI

Urząd Miasta Poznania

Michal Kubáň

MICHAL KUBÁŇ

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej

Wojciech Szajnar

WOJCIECH SZAJNAR

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Andrzej Dulka

ANDRZEJ DULKA

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Gianfranco Cecconi

GIANFRANCO CECCONI

Europejski Portal Danych


ORGANIZATOR


Logotyp Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


PARTNERZY INSTYTUCJONALNI


Logotyp Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Logotyp Głównego Urzędu Statystycznego
Logotyp Ministerstwa Finansów


PARTNERZY SPOŁECZNI


Logotyp firmy Transparent Data
Logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
Logotyp Simensa
Logotyp Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej


Logotyp Fundacji Centrum Cyfrowego
Logotyp firmy Huge Tech
Logotyp Fundacji Digital Poland
Logotyp Izby Gospodarki Elektronicznej


Logo Fundacji Stocznia
Logotyp Fundacji Instrat
Logotyp smartcity expert blogu o miastach prawdziwie inteligentnych


PARTNERZY MEDIALNI


Logotyp portalu Cyber Defence 24
Logotyp serwisu informacyjnego sztuczna inteligencja
Logotyp portalu IT w administracji
Logotyp Portalu Samorządowego


Logotyp portalu wnp.pl
Logotyp portalu prawo.pl
Logotyp portalu Computerworld