Początek strony


Co to jest API i jak działa ?


API, czyli interfejs programistyczny aplikacji, to zestaw reguł opisujący, w jaki sposób komunikują się ze sobą programy. API definiuje, jak uzyskać dostęp do danych i w jakiej postaci otrzymuje się dane.

API stosują programiści tworzący aplikacje działające na udostępnionych danych. Aplikacje i serwisy przez API pobierają dane bez konieczności ingerencji człowieka. Taka automatyzacja ułatwia wykorzystanie danych i łączenie ich z różnych źródeł.

API powinno obsługiwać sortowanie, filtrowanie i przeszukiwanie danych za pomocą prostego w obsłudze interfejsu webowego.

API do wybranych danych udostępniamy bezpłatnie na portalu dane.gov.pl.

Tak wygląda API

https://api.dane.gov.pl/datasets?page=1&per_page=10&q=prognoza%20czas%C3%B3w%20oczekiwania%20na%20przej%C5%9Bciach&sort=relevance&formats__in=json